Par uzņēmumu

SIA “Valmieras ūdens” ir Valmieras pilsētas pašvaldībai un Burtnieku novada pašvaldībai piederoša kapitālsabiedrība, kas nodrošina ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu, kā arī siltumapgādi Valmieras pilsētas un Burtnieku novada Valmieras pagasta teritorijā.

Uzņēmuma galvenās pamatdarbības jomas:

  • ūdensapgādes pakalpojumu sniegšana,

  • sadzīves un saimnieciskās kanalizācijas pakalpojumi,

  • notekūdeņu pieņemšana, novadīšana uz bioloģiskajām attīrīšanas iekārtām, kā arī notekūdeņu attīrīšana,

  • dzeramā ūdens un notekūdeņu kvalitātes kontrole,

  • siltumenerģijas pārvade un sadale.


V shma 082020

Drukāt E-pasts