Tiks samazināts siltumenerģijas apgādes pakalpojuma tarifs

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (Regulators) apstiprinājusi SIA “Valmieras ūdens” noteikto (piedāvāto) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu, kura izmaiņas bija saistītas ar iepirktās siltumenerģijas izmaksu izmaiņām. Gala tarifs siltumenerģijas lietotājiem no 2021. gada 1. jūlija noteikts 51,64 EUR/MWh, kas ir par 0,88 eiro zemāks, nekā līdz šim spēkā esošais (52.52 EUR/MWh).

Lasīt rakstu

Drukāt E-pasts

Iršuparkā appludināti īpašumi personas patvaļīgas rīcības dēļ

Bezatbildīga rīcība otrdienas, 2. jūnija vakarā radīja avārijas situāciju Burtnieku novada Valmieras pagasta Iršuparkā, kad kāda vietējā nama iedzīvotājs patvaļīgi atvēra centralizētās ūdensapgādes ventili, un lielā apjoma dzeramais ūdens appludināja ne tikai SIA “Valmieras ūdens” būvlaukumu, bet arī tuvumā esošos īpašumus. Atgādinām, ka saskaņā ar valsts likumdošanu nepiederošām personām aizliegts veikt jebkādas darbības SIA “Valmieras ūdens” kā pakalpojuma sniedzēja īpašumā vai valdījumā esošajās centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmās.

Lasīt rakstu

Drukāt E-pasts

Paziņojums par noteikto (piedāvāto) siltumenerģijas apgādes gala tarifu

SIA “Valmieras ūdens” iesniegusi Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (SPRK) sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto (piedāvāto) siltumenerģijas apgādes gala tarifu Valmieras pilsētai un Burtnieku novada Valmieras pagasta Viestura laukumam. Tas ir aprēķināts saskaņā ar Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodiku. Noteiktā (piedāvātā) tarifa 51.64 EUR/MWh spēkā stāšanās datums paredzēts 2021. gada 1.jūlijs, un tā izmaiņas saistītas ar siltumenerģijas piegādātāja cenas samazinājumu.

Lasīt rakstu

Drukāt E-pasts

Atsāk būvdarbus siltumtrases izbūves projektā Valmieras pilsētā

Šonedēļ SIA “Woltec” atsāk būvdarbus projekta “Siltumenerģijas pārvades sistēmas pārbūve Valmieras pilsētā” (Nr.4.3.1.0/18/A/019) II kārtas ietvaros, kas ir turpinājums pērn uzsāktajiem plašajiem apakšzemes komunikāciju pārbūves un rekonstrukcijas darbiem saistībā ar siltumapgādes sistēmas savienošanu ar jaunuzbūvēto katlumāju Dakstiņu ielā 1. Plānots, ka projekta realizācija tiks pabeigta līdz 2021. gada 1. augustam.

Lasīt rakstu

Drukāt E-pasts

Stāsies spēkā jauns siltumenerģijas apgādes pakalpojuma tarifs

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (Regulators) apstiprinājusi SIA “Valmieras ūdens” noteikto (piedāvāto) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu, kura samazinājums saistīts ar iepirktās siltumenerģijas izmaksu izmaiņām. Gala tarifs siltumenerģijas lietotājiem no 2021. gada 1. maija noteikts 52,52 EUR/MWh, kas ir par 0,77 eiro zemāks, nekā līdz šim spēkā esošais (53.29 EUR/MWh).

Lasīt rakstu

Drukāt E-pasts

Pirmajā ceturksnī novērojams ūdenssaimniecības pakalpojumu apjoma kritums

SIA “Valmieras ūdens” Finanšu daļas apkopotie statistikas dati par sniegtajiem regulētajiem pakalpojumiem 2021. gada pirmajos trīs mēnešos liecina, ka ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu apjoms piedzīvojis kritumu. Tas saistīts ar COVID-19 pandēmijas ietekmi, kas likusi daudziem sabiedriskās ēdināšanas un citu nozaru uzņēmumiem pārtraukt savu darbību, savukārt budžeta un pašvaldības iestādes pārorientējās uz attālinātā darba un mācību režīmu.

Lasīt rakstu

Drukāt E-pasts

Būvdarbu dēļ tiks slēgta satiksme Marijas ielas posmā

No pirmdienas, 26. aprīļa, līdz otrdienai, 25. maijam, saistībā ar siltumtīklu pārbūvi tiks slēgta satiksme Valmierā, Marijas iela krustojumā ar Rūpniecības ielu. Apbraucamais ceļš organizēts pa Stacijas un Kauguru ielām, kā arī iespējama blakus esošo ielu izmantošana. Gājēju kustība arī būvdarbu laikā būs iespējama gar ceļa darbu zonu pa esošo ietvi, un būvdarbu laikā tiks nodrošināta piekļūšana slēgtā posma zonā esošajiem objektiem.

Lasīt rakstu

Drukāt E-pasts

“Valmieras ūdens” komunikāciju tīklu attīstībā šogad ieguldīs pusmiljonu eiro

Šonedēļ SIA “Valmieras ūdens” uzsāk plašus apakšzemes komunikācijas izbūves darbus Valmiermuižā, kur izbūvēs ūdensvadu Vidus ielā līdz Iršuparka alejai, bet puskilometru garš savienojums tiks veidots starp Krasta un Vanagu ielām, lai varētu pievienot SIA “Valmieras ūdens” centralizētajai ūdensapgādes sistēmai Vanagos esošos daudzdzīvokļu namus un pārējās ēkas, tā turpinot inženierkomunikāciju pārņemšanu no SIA “BN Komforts”. Kopumā šosezon uzņēmums plāno investēt pusmiljonu eiro komunikācijas tīklu attīstībā.

Lasīt rakstu

Drukāt E-pasts

Dūmu metodes izmantošana atklāj nepilnības lietus ūdeņu apsaimniekošanā Valmierā

Janvārī SIA “Valmieras ūdens” uzsāka komunikācijas tīklu inspekciju ar dūmu ģeneratoru, lai noteiktu tās vietas, kur centralizētajā sadzīves kanalizācijas sistēmā tiek novadīti lietus kanalizācijas notekūdeņi. Aizvadīto divu mēnešu laikā konstatēti pārkāpumi 45 namīpašumos, kuros tiek nesankcionēti novadīti lietus ūdeņi sadzīves kanalizācijas sistēmā.

Lasīt rakstu

Drukāt E-pasts

Kanalizācijas tīklu pārbaudei izmantos dūmu ģeneratoru

Šonedēļ SIA “Valmieras ūdens” uzsāk komunikācijas tīklu inspekciju, lai noteiktu tās vietas, kur centralizētajā sadzīves kanalizācijas sistēmā tiek novadīti lietus kanalizācijas notekūdeņi. Šajās pārbaudēs tiks izmantots dūmu ģenerators, tāpēc procesa laikā var rasties sadūmojums uz ielas vai konkrēti pārbaudāmajā teritorijā, taču speciālisti apliecina, ka dūmi ir nekaitīgi apkārtējai videi un cilvēku veselībai, tāpēc satraukumam nav iemesla.

Lasīt rakstu

Drukāt E-pasts

Apstiprināts jauns siltumenerģijas apgādes pakalpojuma tarifs

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (Regulators) apstiprināja SIA “Valmieras ūdens” noteikto (piedāvāto) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu, kura izmaiņas bija saistītas ar iepirktās siltumenerģijas izmaksu izmaiņām. Gala tarifs siltumenerģijas lietotājiem no šī gada 1. februāra būs 53.29 EUR/MWh, savukārt no 1. maija – 52,52 EUR/MWh.

Lasīt rakstu

Drukāt E-pasts

Saņemtas pirmās sūdzības par ūdensvada un kanalizācijas pievadu sasalumu

Latviju sasniegusi ilgi gaidītā ziema ar raksturīgo aukstumu un salu, taču diemžēl vairākos mājokļos Valmieras pilsētā šie ziemīgie laikapstākļi radījuši problēmas ar ūdensvada un kanalizācijas pievadu aizsalšanu. SIA “Valmieras ūdens” atgādina – lai izvairītos no līdzīgām situācijām, iedzīvotāji aicināti laicīgi apsekot savu nekustamo īpašumu komunikāciju tīklus un novērst iespējamos faktorus, kas veicinātu cauruļvadu aizsalšanas draudus.

Lasīt rakstu

Drukāt E-pasts

Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšana veicina vienlīdzīgāku pakalpojumu saņemšanu

30.12.2020.

SIA “Valmieras ūdens” realizētais projekts “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Valmieras aglomerācijā 3.kārta” (Nr.5.3.1.0/16/I/013) līdzsvarojis centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu saņemšanas iespējamību Valmieras pilsētas un tās aglomerācijas teritorijā, nodrošinot vienlīdzīgu to pieejamību iedzīvotājiem. Veiktie apakšzemes komunikāciju tīklu paplašināšanas darbi arī veicinājuši tīras pilsētvides attīstību, pateicoties kvalitatīvai notekūdeņu apsaimniekošanai.

Lasīt rakstu

Drukāt E-pasts

Paziņojums par noteikto (piedāvāto) tarifu no 2021. gada 1.februāra un 1.maija

SIA “Valmieras ūdens” iesniegusi Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (SPRK) siltumenerģijas gala sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto (piedāvāto) tarifu Valmieras pilsētai un Burtnieku novada Valmieras pagasta Viestura laukumam. Tas ir aprēķināts saskaņā ar Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodiku. Noteiktā (piedāvātā) tarifa 53.29 EUR/MWh spēkā stāšanās datums noteikts 2021. gada 1. februāris, savukārt noteiktā (piedāvātā) tarifa 52.52 EUR/MWh spēkā stāšanās datums noteikts 2021. gada 1. maijs. Izmaiņas saistītas ar siltumenerģijas piegādātāja - AS "Valmieras enerģija" - cenas izmaiņām, kuras 2020. gada 22. decembrī apstiprinājusi SPRK.

Lasīt rakstu

Drukāt E-pasts

Atbildīga notekūdeņu apsaimniekošana veicina pilsētvides sakārtošanu

Aizvadītajā gadā SIA “Valmieras ūdens” uzsāka decentralizētās kanalizācijas sistēmu reģistra izveidi, un līdz šim atsaucība bijusi salīdzinoši zema – iesniegumi saņemti no aptuveni desmitās daļas namīpašnieku, kuri joprojām izmanto notekūdeņu krājtvertni, skeptiķi vai individuālās bioloģiskās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas. Jāatzīmē, ka reģistra izveide jāpabeidz līdz 2021. gada 31. decembrim.

Lasīt rakstu

Drukāt E-pasts

Valmieras pilsētas komunikāciju tīklos investēts vairāk nekā pusotrs miljons eiro

09.12.2020.

Viens no SIA “Valmieras ūdens” svarīgākajiem uzdevumiem 2020. gadā bija izbūvēt siltumtrasi, lai pievienotu Dakstiņu ielā jaunuzbūvēto katlumāju Valmieras pilsētas siltumenerģijas pārvades sistēmai. Vērienīgie būvdarbi tika pabeigti līdz jaunajai apkures sezonai, paralēli veicot ūdensvada, kanalizācijas un lietus kanalizācijas tīklu paplašināšanu un pārbūvi, lai arī turpmāk varētu nodrošināt iedzīvotājiem kvalitatīvu centralizēti piegādāto pakalpojumu sniegšanu.

Lasīt rakstu

Drukāt E-pasts