Paziņojums par ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifa projektu

SIA “Valmieras ūdens” 2021. gada 1. septembrī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (SPRK) iesniedza ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifa projektu, kas ir aprēķināts  saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 14.01.2016. lēmumu Nr.1/2 “Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika”. Piedāvātais tarifs varētu stāties spēkā 2022. gada 1. janvārī.

Lasīt rakstu

Drukāt E-pasts

Namīpašnieki aicināti novērst nepilnības lietus ūdeņu apsaimniekošanā

SIA “Valmieras ūdens” janvārī uzsāka komunikācijas tīklu inspekciju ar dūmu ģeneratoru, lai noteiktu tās vietas, kur centralizētajā sadzīves kanalizācijas sistēmā tiek novadīti lietus ūdeņi. Par konstatētajiem pārkāpumiem informēti namīpašnieki, kuri aicināti novērst nepilnības, jo pretējā gadījumā uzņēmums izvērtēs turpmāko sadarbību un apsvērs līgumattiecību pārtraukšanu par centralizēto ūdensapgādes pakalpojumu sniegšanu.

Lasīt rakstu

Drukāt E-pasts

Jaunizbūvēto komunikācijas tīklu apsekošanā bojājumi netiek konstatēti

SIA “Valmieras ūdens” veiktā līguma ietvaros nodoto būvobjektu garantijas perioda apsekošana vairākos objektos Valmieras pilsētas un Valmieras pagasta Valmiermuižas teritorijās apliecinājusi, ka veiktie apakšzemes komunikāciju izbūves darbi projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Valmieras aglomerācijā 3.kārta” (Nr.5.3.1.0/16/I/013) ietvaros veikti kvalitatīvi un pārbaudēs bojājumi nav atklāti.

Lasīt rakstu

Drukāt E-pasts

Sekmīgi pabeigts vērienīgākais siltumapgādes sistēmas pārbūves projekts Valmierā

Līdz ar saņemto apstiprinājumu no būvvaldes SIA “Valmieras ūdens” sekmīgi pabeigusi projekta “Siltumenerģijas pārvades sistēmas pārbūve Valmieras pilsētā” (Nr.4.3.1.0/18/A/019) realizāciju. Būvdarbi tika veikti divās kārtās, un kopējās izmaksas sastādīja 1 328 308,25 eiro bez PVN. To skaitā ir 252 853,76 eiro bez PVN, ko sedza piesaistītais Eiropas Savienības struktūrfondu līdzfinansējums.

Lasīt rakstu

Drukāt E-pasts

Notiks maģistrālā ūdensvada skalošana un dezinfekcija

No 16. līdz 26. augustam notiks SIA "Valmieras ūdens" apkalpotā maģistrālā ūdensvada skalošanas un dezinfekcija Valmieras pilsētas un Valmieras novada Kauguru un Valmieras pagastu teritorijās. Šajā laikā iespējamas ūdens spiediena svārstības un ūdens duļķainības palielināšanās visā Valmieras pilsētas teritorijā, Burtnieku un Beverīnas novados, ko apkalpo SIA „Valmieras ūdens”. Paralēli skalošanai tiks veikta dzeramā ūdens rezervuāru mazgāšana un dezinfekcija. Skalošanas un dezinfekcijas laiks noteikts orientējoši.

Lasīt rakstu

Drukāt E-pasts

Turpmāk Valmiermuižas Vanagu ielas nami saņems dzeramo ūdeni no Valmieras

SIA “Valmieras ūdens” šovasar turpina maģistrālo tīklu paplašināšanu Valmiermuižā, un no augusta centralizētajai ūdensapgādes sistēmai pievienoti arī nami Vanagu ielas rajonā, pateicoties jaunajam cauruļvadu savienojumam no Krasta ielas ar lokālajiem tīkliem. Plānots, ka pakāpeniski Valmiermuižā atlikušie ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli tiks ieguldīti “Valmieras ūdens” pamatkapitālā.

Lasīt rakstu

Drukāt E-pasts

“Valmieras ūdens” uzsāk notekūdeņu monitoringu COVID-19 izplatības noteikšanai

Šonedēļ SIA “Valmieras ūdens” kopā ar citām ūdenssaimniecībām Latvijā uzsāk notekūdeņu monitoringu, kas ļaus noteikt COVID-19 koncentrāciju notekūdeņos un prognozēt slimības uzliesmojumu. Šī metode tiek izmantota daudzās valstīs, lai noteiktu vīrusa izplatību noteiktās populācijās, kā arī jaunu vīrusa mutāciju savlaicīgai atklāšanai.

Lasīt rakstu

Drukāt E-pasts

Pieaudzis centralizētas ūdensapgādes un kanalizācijas lietotāju skaits Valmieras pilsētā

SIA “Valmieras ūdens” jūnija mēnesī apkopotā statistika liecina, ka pieaudzis to namīpašumu procentuālais skaits, kas izmanto centralizētos ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumus – Valmieras pilsētā dzeramo ūdeni saņem 94 procenti mājokļos, savukārt sadzīves kanalizācijas tīklam pievienojušies 95 procenti nekustamo īpašumu, kuriem nodrošināta šāda iespēja.

Lasīt rakstu

Drukāt E-pasts

Tiks samazināts siltumenerģijas apgādes pakalpojuma tarifs

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (Regulators) apstiprinājusi SIA “Valmieras ūdens” noteikto (piedāvāto) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu, kura izmaiņas bija saistītas ar iepirktās siltumenerģijas izmaksu izmaiņām. Gala tarifs siltumenerģijas lietotājiem no 2021. gada 1. jūlija noteikts 51,64 EUR/MWh, kas ir par 0,88 eiro zemāks, nekā līdz šim spēkā esošais (52.52 EUR/MWh).

Lasīt rakstu

Drukāt E-pasts

Iršuparkā appludināti īpašumi personas patvaļīgas rīcības dēļ

Bezatbildīga rīcība otrdienas, 2. jūnija vakarā radīja avārijas situāciju Burtnieku novada Valmieras pagasta Iršuparkā, kad kāda vietējā nama iedzīvotājs patvaļīgi atvēra centralizētās ūdensapgādes ventili, un lielā apjoma dzeramais ūdens appludināja ne tikai SIA “Valmieras ūdens” būvlaukumu, bet arī tuvumā esošos īpašumus. Atgādinām, ka saskaņā ar valsts likumdošanu nepiederošām personām aizliegts veikt jebkādas darbības SIA “Valmieras ūdens” kā pakalpojuma sniedzēja īpašumā vai valdījumā esošajās centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmās.

Lasīt rakstu

Drukāt E-pasts

Paziņojums par noteikto (piedāvāto) siltumenerģijas apgādes gala tarifu

SIA “Valmieras ūdens” iesniegusi Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (SPRK) sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto (piedāvāto) siltumenerģijas apgādes gala tarifu Valmieras pilsētai un Burtnieku novada Valmieras pagasta Viestura laukumam. Tas ir aprēķināts saskaņā ar Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodiku. Noteiktā (piedāvātā) tarifa 51.64 EUR/MWh spēkā stāšanās datums paredzēts 2021. gada 1.jūlijs, un tā izmaiņas saistītas ar siltumenerģijas piegādātāja cenas samazinājumu.

Lasīt rakstu

Drukāt E-pasts

Atsāk būvdarbus siltumtrases izbūves projektā Valmieras pilsētā

Šonedēļ SIA “Woltec” atsāk būvdarbus projekta “Siltumenerģijas pārvades sistēmas pārbūve Valmieras pilsētā” (Nr.4.3.1.0/18/A/019) II kārtas ietvaros, kas ir turpinājums pērn uzsāktajiem plašajiem apakšzemes komunikāciju pārbūves un rekonstrukcijas darbiem saistībā ar siltumapgādes sistēmas savienošanu ar jaunuzbūvēto katlumāju Dakstiņu ielā 1. Plānots, ka projekta realizācija tiks pabeigta līdz 2021. gada 1. augustam.

Lasīt rakstu

Drukāt E-pasts

Stāsies spēkā jauns siltumenerģijas apgādes pakalpojuma tarifs

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (Regulators) apstiprinājusi SIA “Valmieras ūdens” noteikto (piedāvāto) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu, kura samazinājums saistīts ar iepirktās siltumenerģijas izmaksu izmaiņām. Gala tarifs siltumenerģijas lietotājiem no 2021. gada 1. maija noteikts 52,52 EUR/MWh, kas ir par 0,77 eiro zemāks, nekā līdz šim spēkā esošais (53.29 EUR/MWh).

Lasīt rakstu

Drukāt E-pasts

Pirmajā ceturksnī novērojams ūdenssaimniecības pakalpojumu apjoma kritums

SIA “Valmieras ūdens” Finanšu daļas apkopotie statistikas dati par sniegtajiem regulētajiem pakalpojumiem 2021. gada pirmajos trīs mēnešos liecina, ka ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu apjoms piedzīvojis kritumu. Tas saistīts ar COVID-19 pandēmijas ietekmi, kas likusi daudziem sabiedriskās ēdināšanas un citu nozaru uzņēmumiem pārtraukt savu darbību, savukārt budžeta un pašvaldības iestādes pārorientējās uz attālinātā darba un mācību režīmu.

Lasīt rakstu

Drukāt E-pasts

Būvdarbu dēļ tiks slēgta satiksme Marijas ielas posmā

No pirmdienas, 26. aprīļa, līdz otrdienai, 25. maijam, saistībā ar siltumtīklu pārbūvi tiks slēgta satiksme Valmierā, Marijas iela krustojumā ar Rūpniecības ielu. Apbraucamais ceļš organizēts pa Stacijas un Kauguru ielām, kā arī iespējama blakus esošo ielu izmantošana. Gājēju kustība arī būvdarbu laikā būs iespējama gar ceļa darbu zonu pa esošo ietvi, un būvdarbu laikā tiks nodrošināta piekļūšana slēgtā posma zonā esošajiem objektiem.

Lasīt rakstu

Drukāt E-pasts

“Valmieras ūdens” komunikāciju tīklu attīstībā šogad ieguldīs pusmiljonu eiro

Šonedēļ SIA “Valmieras ūdens” uzsāk plašus apakšzemes komunikācijas izbūves darbus Valmiermuižā, kur izbūvēs ūdensvadu Vidus ielā līdz Iršuparka alejai, bet puskilometru garš savienojums tiks veidots starp Krasta un Vanagu ielām, lai varētu pievienot SIA “Valmieras ūdens” centralizētajai ūdensapgādes sistēmai Vanagos esošos daudzdzīvokļu namus un pārējās ēkas, tā turpinot inženierkomunikāciju pārņemšanu no SIA “BN Komforts”. Kopumā šosezon uzņēmums plāno investēt pusmiljonu eiro komunikācijas tīklu attīstībā.

Lasīt rakstu

Drukāt E-pasts

Dūmu metodes izmantošana atklāj nepilnības lietus ūdeņu apsaimniekošanā Valmierā

Janvārī SIA “Valmieras ūdens” uzsāka komunikācijas tīklu inspekciju ar dūmu ģeneratoru, lai noteiktu tās vietas, kur centralizētajā sadzīves kanalizācijas sistēmā tiek novadīti lietus kanalizācijas notekūdeņi. Aizvadīto divu mēnešu laikā konstatēti pārkāpumi 45 namīpašumos, kuros tiek nesankcionēti novadīti lietus ūdeņi sadzīves kanalizācijas sistēmā.

Lasīt rakstu

Drukāt E-pasts