Rekvizīti

SIA "Valmieras ūdens"

Rūpniecības iela 50, Valmiera, Valmieras novads,

LV-4201, Latvija

Reģ.Nr.44103033608
PVN Reģ.Nr.: LV 44103033608
 
AS SEB banka 
Konts: LV04UNLA0050005417162
AS Swedbank
Konts: LV28HABA0551009328779
Luminor Bank AS Latvijas filiāle
Konts: LV32RIKO0002013030635
Luminor Bank AS Latvijas filiāle
Konts: LV41NDEA0000084296403

Drukāt E-pasts