Reklāmas izvietošana uz rēķiniem par SIA "Valmieras ūdens" sniegtajiem pakalpojumiem

  Cena EUR ar PVN
Reklāmas izcenojums, ja reklāma tiek drukāta SIA "Valmieras ūdens" 0.74
Reklāmas izcenojums, ja rēķins tiek drukāts uz klienta sagatavotām veidlapām 0.33

 

 

Drukāt E-pasts