Attīstības stratēģija 2013.-2020.gadam

Raksta datums: .

SIA "Valmieras ūdens"

Vīzija

Ilgtspējīgu un kvalitatīvu ūdenssaimniecības pakalpojumu 100% pieejamība Valmieras aglomerācijas teritorijā.

Prioritātes un stratēģiskie mērķi

  1. 1.Tehnoloģiski efektīvu un kvalitatīvu pilna cikla ūdenssaimniecības pakalpojumu nodrošināšana.

1.1.              Efektīvu pārvaldības metožu ieviešana darbā ar klientiem un sabiedrību kopumā.

1.2.              Pakalpojumu klāsta tālāka attīstīšana un paplašināšana atbilstoši klientu prasībām un vēlmēm.

  1. 2.Ilgtspējīgu ūdenssaimniecības sistēmu veidošana un pakalpojumu pieejamības īpatsvara palielināšana.

2.1.              Ūdenssaimniecības objektu apsaimniekošana.

2.2.              Ūdenssaimniecības pakalpojumu apjoma un pieejamības īpatsvara palielināšana Valmieras aglomerācijā.

2.3.              Apkalpojamās teritorijas paplašināšana un pakalpojumu sniegšana citās pašvaldībās.

  1. 3.Ilgtspējīga un efektīva uzņēmumu resursu izmantošana.

3.1.              Izglītotas sabiedrības vides jautājumos veidošana.

3.2.              Uzņēmuma darbinieku motivācijas palielināšana un zināšanu pārvaldība.

3.3.              Jaunu un videi draudzīgu tehnoloģiju ieviešana uzņēmuma resursu apsaimniekošanā.

3.4.              Energoresursu izmaksu samazināšana esošajās tehnoloģiskajās iekārtās.

3.5.              Efektīva nekustamā īpašuma apsaimniekošana.

Pielikumi:
Download this file (att_strat.pdf)Attīstības startēģija 2013.-2020.gadam
Download this file (pielikums_1_aglome.pdf)Pielikums Nr.1- SIA „Valmieras ūdens” sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas teritor
Download this file (pielikums_2_aglom.pdf)Pielikums Nr.2.- Notekūdeņu aglomerācijas teritorija
Download this file (ricibas_plana_veidlapa.pdf)Pielikums Nr. 3 SIA „Valmieras ūdens” attīstības stratēģijas 2013–2020.g.rīcības

Drukāt