Attīstības stratēģija 2020.-2027. gadam

SIA “Valmieras ūdens” noteikusi galvenos uzņēmuma darbības mērķus:

 • Kvalitatīvu komunālo pakalpojumu sniegšana:
  • Kvalitatīva dzeramā ūdens sagatavošana atbilstoši MK noteikumu prasībām;
  • Droša un pieprasījuma apjomam pietiekoša dzeramā ūdens piegāde
   klientiem;
  • 100% sadzīves notekūdeņu savākšana, novadīšana un attīrīšana atbilstoši
   MK noteikumu prasībām;
  • Energoefektīvas siltumapgādes piegādes un sadales sistēmas attīstība;
  • Sniegto pakalpojumu uzskaites un norēķinu sistēmas nepārtraukta attīstība.
 • Iedzīvotāju dzīves vides kvalitātes paaugstināšana:
  • Centralizētas ūdenssaimniecības un centralizētas siltumapgādes pakalpojumu pieejamības paaugstināšana.

Drukāt E-pasts