Par dzīvojamās mājas ūdensapgādes sistēmas sanitāro apkopi

SIA “Valmieras ūdens” atgādina, ka saskaņā ar likumdošanu dzīvojamās mājas pārvaldītājam ir pienākums pastāvīgi nodrošināt karstā ūdens temperatūru izejā no siltummaiņa ne zemāku par +55 0C. Viens no galvenajiem mērķiem, kāpēc noteikta karstā ūdens temperatūru ne zemāku par šādu robežu, ir samazināt iespēju dzīvojamo māju iedzīvotājiem inficēties ar legionelozi. 

Lasīt rakstu

Drukāt E-pasts

Vērš uzmanību uz iedzīvotāju bezatbildību centralizētās kanalizācijas tīklu lietošanā

SIA “Valmieras ūdens” speciālisti vērš uzmanību, ka pēdējās nedēļās Valmieras pilsētā novērojam tendence palielināties to gadījumu skaitam, kad iedzīvotāju bezatbildīgās rīcības dēļ novadīti neatbilstoši sadzīves notekūdeņi daudzdzīvokļu namu stāvvados, šādā veidā noradot kaitējumu savam kopīpašumam, radot bojājumus komunikāciju tīklos.

Lasīt rakstu

Drukāt E-pasts

No 1.februāra tiks samazināts siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifs

Saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) janvāra pirmajā padomes sēdē pieņemto lēmumu no 2020. gada 1. februāra tiks piemērots zemāks centralizētās siltumapgādes pakalpojumu tarifs - turpmāk tas būs 57,63 EUR/MWh, kas ir par 0,7 procentiem mazāks, nekā iepriekš. Tas saistīts ar pērn SPRK apstiprinātajiem zemākiem dabasgāzes pārvades tarifiem Latvijas lietotāju apgādei.

Lasīt rakstu

Drukāt E-pasts

SIA "Sanart" veiktie būvdarbi Abula ielā tuvojas noslēgumam

23.12.2019.

Līdz 2019. gada decembrim SIA “Sanart” sekmīgi pabeidzis maģistrālo tīklu izbūvi Valmieras pilsētas un Beverīnas novada Kauguru pagasta teritorijā esošajā Abula ielas rajonā, kur tiek attīstīta industriālā zona un veidoti jauni uzņēmumi. Minētie darbi veikti projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Valmieras aglomerācijā 3.kārta” (Nr.5.3.1.0/16/I/013) ietvaros, kuru realizē SIA “Valmieras ūdens” un kuru līdzfinansē Kohēzijas fonds.

Lasīt rakstu

Drukāt E-pasts

Paziņojums par noteikto (piedāvāto) tarifu

SIA “Valmieras ūdens” iesniegusi Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (SPRK) siltumenerģijas gala sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto (piedāvāto) tarifu, kas ir aprēķināts saskaņā ar Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodiku. Tarifa spēkā stāšanās datums noteikts 2020. gada 1. februāris, un izmaiņas saistītas ar siltumenerģijas piegādātāju cenas izmaiņām.

Pielikumi:
Download this file (Pazinojums 19122019.pdf)Paziņojums

Lasīt rakstu

Drukāt E-pasts

Frišfelds: svarīgākais būs siltumapgādes sistēmas pārbūves uzsākšana

SIA “Valmieras ūdens” dalībnieku sapulcē apstiprināts uzņēmuma 2020. gada budžets un investīciju programma atbilstoši spēkā esošajai Attīstības stratēģijai 2013.-2020. gadam. Viens no galvenajiem uzdevumiem būs projekta “Siltumenerģijas pārvades sistēmas pārbūve Valmieras pilsētā” realizācija un saistīto ūdensapgādes un kanalizācijas komunikāciju būvniecība, lai savienotu centralizēto siltumapgādes sistēmu ar jauno šķeldas katlumāju, ko Dakstiņu ielā 1 būvē AS “Valmieras enerģija”. Uzņēmuma kopējais budžets 2020. gadam plānots vairāk nekā 8,6 miljoni eiro.

Lasīt rakstu

Drukāt E-pasts

Izsludina iepirkuma procedūru siltumenerģijas pārvades sistēmas pārbūvei Valmieras pilsētā

03.12.2019.

SIA “Valmieras ūdens” izsludina iepirkuma procedūru projekta “Siltumenerģijas pārvades sistēmas pārbūve Valmieras pilsētā” (Nr.4.3.1.0/18/A/019) ietvaros. Tas paredz siltumapgādes tīklu, pašteces sadzīves kanalizācijas tīklu, ūdensapgādes tīklu, kā arī lietus kanalizācijas tīklu izbūvi kopumā 5,4 kilometru apjomā.

Lasīt rakstu

Drukāt E-pasts

Turpinās projekta izstrāde siltumenerģijas pārvades sistēmas pārbūvei Valmieras pilsētā

19.11.2019.

SIA “Valmieras ūdens” turpina būvdarbu iepirkuma dokumentācijas sagatavošanu projekta “Siltumenerģijas pārvades sistēmas pārbūve Valmieras pilsētā” (Nr.4.3.1.0/18/A/019), lai līdz novembra mēneša beigām izsludinātu nolikumu publiskā iepirkuma procedūru. Minētā projekta realizācijas laiks noteikts līdz 2021. gada augustam.

Lasīt rakstu

Drukāt E-pasts

Valmiermuižas komunikāciju tīkli nodoti SIA "Valmieras ūdens" īpašumā un apsaimniekošanā

Saskaņā ar SIA “Valmieras ūdens” dalībnieku sapulcē pieņemto lēmumu Burtnieku novada pašvaldība nodevusi uzņēmumam Valmiermuižā esošos ūdensapgādes un kanalizācijas tīklus, veicot mantisko ieguldījumu pamatkapitālā. Turpmāk ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu apsaimniekošanu un uzturēšanu veiks SIA “Valmieras ūdens”, piegādājot iedzīvotājiem dzeramo ūdeni un novadot notekūdeņus.

Lasīt rakstu

Drukāt E-pasts

Apkures sezona uzsākta gandrīz pusei objektu Valmieras pilsētā un Viestura laukumā

Iestājoties rudenīgiem laikapstākļiem, Valmieras pilsētā arvien aktīvāk tiek uzsākta jaunā apkures sezona, un, tāpat kā iepriekšējos gados, izglītības iestādes un pansionāts “Valmiera” bija vieni no pirmajiem, no kuriem SIA “Valmieras ūdens” Siltumtīklu daļas speciālisti saņēma pieprasījumu apkures padeves pieslēgšanai. Līdz oktobra sākumam apkures sezona uzsākta gandrīz pusei Valmieras iestāžu un daudzdzīvokļu namu.

Lasīt rakstu

Drukāt E-pasts

Pabeigta komunikāciju tīklu būvniecība vairāk nekā trīs kilometru garumā

03.09.2019.

SIA “Valmieras ūdens” aktīvi turpina darbu, lai paplašinātu apakšzemes komunikāciju tīklus un varētu arvien vairāk mājokļos nodrošināt augstāku komfortu, pateicoties iespējai ikdienā saņemt kvalitatīvu dzeramo ūdeni un videi draudzīgi novadīt notekūdeņus. Saskaņā ar noslēgto būvdarbu līgumu Nr.13-7-1/2018 ar SIA “Woltec” augusta beigās pabeigta kanalizācijas un ūdensapgādes tīklu izbūve Valmieras pilsētā un Valmiermuižas ciemā projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Valmieras aglomerācijā 3.kārta” (Nr.5.3.1.0/16/I/013) par kopējo summu 637 283,99 euro bez PVN.

Lasīt rakstu

Drukāt E-pasts

Esi reāls - aizber bedri un pievienojies mums!

67127481 2300481273547735 202059180276711424 nAr mērķi pievērst iedzīvotāju uzmanību videi draudzīgai notekūdeņu apsaimniekošanai SIA "Valmieras ūdens" īpaši sagatavojās dalībai Valmieras pilsētas svētku ietvaros rīkotajam gājienam "Valmiera lepojas!". Uz piekabes izvietotā sausās tualetes būdiņa spilgti atgādināja "Esi reāls - aizber bedri un pievienojies mums!".

Lasīt rakstu

Drukāt E-pasts

Par zaļganas krāsas ūdens noplūdi Valmieras pilsētā no siltumapgādes sistēmas

 

Trešdien, 24. jūlijā, Valmieras pilsētas centrā esošajā Rātsupītē tika novērota zaļganas krāsas ūdens ieplūšana, liekot iedzīvotājiem satraukties par iespējamo vides piesārņojumu. SIA “Valmieras ūdens” apliecina, ka zaļganais ūdens nokļuvis Rātsupītē pa notekgrāvi, kurā tika novadīts iekrāsotais ūdens no siltumtrases, bet ūdenim pievienotā krāsviela nav kaitīga iedzīvotāju veselībai vai apkārtējai videi.

Lasīt rakstu

Drukāt E-pasts

SIA “Valmieras ūdens” siltumenerģijas lietotājiem no 1. augusta par siltumu būs jāmaksā vēl mazāk

Samazinoties iepirktās siltumenerģijas izmaksām, SIA „Valmieras ūdens” jau otro reizi šovasar ir vērsusies Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā (Regulators), iesniedzot zemākus pašu noteiktos siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus. Salīdzinājumā ar tarifu, kas bija spēkā pagājušajā apkures sezonā, SIA “Valmieras ūdens” gala tarifu lietotājiem samazinājis jau divus mēnešus pēc kārtas, kopsummā samazinot tarifu par aptuveni 6% jeb 3,62 EUR/MWh. Gala tarifs siltumenerģijas lietotājiem no 1. augusta būs 58,06 EUR/MWh.

Lasīt rakstu

Drukāt E-pasts

Par SIA "Valmieras ūdens" un "Bill.me" sadarbību

Vairāki SIA "Valmieras ūdens" klienti saņēmuši informāciju par aizdomīgu tīmekļa vietni, uzsākot reģistrāciju jaunajā "Bill.me" platformā, kurā aicināti reģistrēties turpmākai skaitītāju rādījumu nodošanai un rēķinu saņemšanai. Vēlamies informēt, ka SIA „ Valmieras ūdens” un kompānija "Bill.me" kā norēķinu platformas izstrādātāju un uzturētāju noslēgusi sadarbības līgumu, un apliecinām, ka minētajā vietnes darbība nav saistīta ar krāpnieciskām darbībām.

Lasīt rakstu

Drukāt E-pasts

Laboratorija jūlijā nesniegs maksas pakalpojumus

SIA "Valmieras ūdens" informē, ka periodā no š.g. 1.jūlija līdz 2.augustam uzņēmuma laboratorija neveiks maksas pakalpojumus, jo darbinieki būs ikgadējā atvaļinājumā. Šajā laikā tiks nodrošinātas tikai tehnoloģiskā procesa kontroles analīzes.

 

Drukāt E-pasts