Iršuparkā appludināti īpašumi personas patvaļīgas rīcības dēļ

Raksta datums: .

Bezatbildīga rīcība otrdienas, 2. jūnija vakarā radīja avārijas situāciju Burtnieku novada Valmieras pagasta Iršuparkā, kad kāda vietējā nama iedzīvotājs patvaļīgi atvēra centralizētās ūdensapgādes ventili, un lielā apjoma dzeramais ūdens appludināja ne tikai SIA “Valmieras ūdens” būvlaukumu, bet arī tuvumā esošos īpašumus. Atgādinām, ka saskaņā ar valsts likumdošanu nepiederošām personām aizliegts veikt jebkādas darbības SIA “Valmieras ūdens” kā pakalpojuma sniedzēja īpašumā vai valdījumā esošajās centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmās.

 

SIA “Valmieras ūdens” Attīstības daļas vadītājs Nauris Kalniņš:

“Maijā tika uzsākta ūdensvada izbūves darbi Iršuparkā esošajā Vidus ielā, un otrdienas vakarā saņēmām satrauktu iedzīvotāju zvanus par teritoriju pastiprinātu applūšanu ar dzeramo ūdeni. Pēc objekta apsekošanas konstatējām, ka kāds vietējais iedzīvotājs ir atvēris iepriekš noslēgto ūdensvada ventili, un lielais ūdens daudzums appludinājis apkārtējos īpašumus. Esam pateicīgi vērīgajiem kaimiņiem, kuri sazinājās ar mums un ziņoja par avārijas situāciju."

Valmieras pilsētas pašvaldības domes apstiprinātie saistošie noteikumi nr. 277 „Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Valmieras pilsētā” un Burtnieku novada saistošie noteikumi Nr.3/2017 “Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Burtnieku novadā” paredz, ka jebkurai personai aizliegts novietot automašīnas un cita veida transporta tehniku vai citus smagus priekšmetus uz atbilstoši apzīmētām hidrantu akām, centralizētās kanalizācijas tīklu skatakās izliet asenizācijas un citus notekūdeņus, novadīt nokrišņu un gruntsūdeņus, kā arī izmest cietos atkritumus vai citus priekšmetus, nepiederošām personām veikt jebkādas darbības Pakalpojumu sniedzēja (šajā gadījumā – SIA “Valmieras ūdens”) īpašumā vai valdījumā esošajās centralizētās ūdensapgādes un centralizētās kanalizācijas sistēmās, atvērt un pārvietot centralizētās ūdensapgādes un centralizētās kanalizācijas tīklu skataku vākus, kā arī bojāt ugunsdzēsības hidrantu un citu iekārtu informatīvās plāksnītes.

Atgādinām, ka sazināties ar SIA “Valmieras ūdens” iespējams darba dienās no plkst. 8:00 līdz 17:00 ar Klientu apkalpošanas daļu pa tālruni 642 26001, mobilo tālruni 28233110. Savukārt ārpus darba laika iedzīvotāji aicināti sazināties ar dežurantiem pa tālruņiem 29353227 vai 26458278.

SIA “Valmieras ūdens” ir Valmieras pilsētas pašvaldībai un Burtnieku novada pašvaldībai piederoša kapitālsabiedrība, kas nodrošina centralizētās ūdensapgādes, kanalizācijas un siltumapgādes pakalpojumus Valmieras pilsētas un Burtnieku novada Valmieras pagasta teritorijās.

Drukāt