Siltumapgādes tarifi

 

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (Regulatora) padome nolēma ļaut SIA „Valmieras ūdens” piemērot no 2018. gada 1.janvāra  siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu 58,94 EUR/MWh. Regulatora padome atzīst SIA „Valmieras ūdens” noteiktais siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifs atbilst Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodikai un ir pamatots. 

 

Sabiedrisko pakalpojumu veids

 Spēkā esošais tarifs (bez PVN)

Noteiktais (piedāvātais) tarifs

(bez PVN)

Tarifa palielinājums(%).

Siltumenerģijas ražošana

40.97

41.16

0.46%

Siltumenerģijas pārvade un sadale

16.48

16.51

0.18%

Siltumenerģijas tirdzniecība

1.27

1.27

0.00%

Siltumenerģijas gala tarifs

58.72

58.94

0.37%

Lēmumu par to, ka SIA „Valmieras ūdens” tiek piešķirta atļauja pašai noteikt saražotās siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu, Regulatora padome pieņēma, lai komersantam atvērta dabasgāzes tirgus apstākļos būtu iespēja elastīgi veikt izmaiņas tarifā, ja mainās iepirktās siltumenerģijas cena. Līdz ar to Regulatora piešķirtā atļauja komersantam pašam noteikt saražotās siltumenerģijas tarifu ļauj SIA „Valmieras ūdens” savlaicīgi reaģēt uz izmaiņām un noteikt tarifu, kas atbilst ekonomiski pamatotām izmaksām.

SPRK tarifa paziņojums

 

 

Siltumapgāde Button