Siltumapgādes tarifi

SIA "Valmieras ūdens" siltumenerģijas tarifi bez PVN*

 

dabas gāzes cena

SIA "Valmieras ūdens" gala tarifs

 

EUR/t.m3

EUR/MWh

Janvāris, 2016

206.32

48.51

Februāris, 2016

192.09

47.53

Marts, 2016 177.86 46.50
Aprīlis, 2016 163.63 45.47
Maijs, 2016 149.40 44.47
Jūnijs, 2016 142.29 43.93
Jūlijs, 2016 149.40 44.47
Augusts, 2016 156.52 44.97
Septembris, 2016 156.52 44.97
Oktobris, 2016 156.52 44.97
Novembris, 2016 156.52 44.97
Decembris, 2016 170.74 45.99
Janvāris, 2017 170.74

45.99

Februāris, 2017 192.09 47.53
Marts, 2017 192.09 47.53
Aprīlis, 2017 184.97 46.98
Maijs, 2017 184.97 46.98
Jūnijs, 2017 184.97 46.98
Jūlijs, 2017 184.97 46.98
Augusts, 2017 184.97 46.98
Septembris, 2017 184.97 46.98

* Siltumapgādes tarifam tiek piemērota PVN likme - 12% fiziskām personām un 21% juridiskām personām

No 2014.gada 15.janvāra ir spēkā esošs Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK) lēmums par siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem. Tas SIA "Valmieras ūdens" kā pakalpojuma sniedzējam ir saistošs pēc tam, kad šīs funkcijas pērn pārņēma no SIA "Valmieras siltums" kapitālsabiedrību reorganizācijas procesā. Katru mēnesi siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifi tiek piemēroti, ņemot vērā AS "Latvijas gāze" noteikto dabasgāzes tirdzniecības cenu.

Siltumapgāde Button