Pievienojies centralizētajai sistēmai!

Kopš pabeigta projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Valmieras pilsētā, II kārta” realizācija, Valmieras pilsētā nodrošināta ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu pieejamība 99 procentiem iedzīvotāju. Tas ir viens no augstākajiem rādītājiem, salīdzinot ar citām lielajām pilsētām Latvijā. Tāpēc iedzīvotāji aicināti pievienoties centralizētajai sistēmai, lai turpmāk mājoklī varētu centralizēti saņemt kvalitatīvu dzeramo ūdeni, kā arī videi draudzīgi novadīt notekūdeņus maģistrālajos tīklos.

Joprojām Valmieras pilsētā simtiem iedzīvotāju izmanto dzeramo ūdeni, kas nāk no akām, dziļurbumiem un citām lokālām ieguves vietām. Diemžēl tā kvalitāte bieži vien ir zema un nav droša cilvēka veselībai lietošanā ikdienā. Pērn SIA „Valmieras ūdens” laboratorija veica akciju, kuras ietvaros pārbaudīja 86 ūdens paraugus, kuri tika ņemti no iedzīvotāju izmantotām dzeramā ūdens lokālām ieguves vietām. Tikai 15 procentos gadījumu no akām iegūtais dzeramais ūdens bija uzskatāms par kvalitatīvu. Savukārt centralizētās kanalizācijas tīkla izmantošana ļauj ātri un droši nogādāt notekūdeņus līdz to attīrīšanas iekārtām, kas samazina iespējamā piesārņojuma radīšanu apkārtējā vidē, kā arī veicina zaļas un tīras pilsētvides saglabāšanu Valmieras pilsētā.

Rekonstruējot un izbūvējot apakšzemes komunikācijas, radītas simtiem pievienošanās vietas centralizētai sistēmai. Diemžēl Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansēto ūdenssaimniecības attīstības projektu ietvaros atļauta tikai maģistrālo tīklu izbūve, turklāt attiecīgi ielu sarkano līniju robežās vai līdz īpašuma robežai. Potenciālajiem centralizētās sistēmas dalībniekiem par saviem līdzekļiem jāizbūvē komunikācijas no pievienojuma vietas līdz īpašumam.

Gan dzīvojamām ēkām, gan sabiedriskajiem un komercobjektiem no 2017.gada pievienošanās maksa noteikta 60.50 eiro (ieskaitot PVN) ūdensvada un tikpat arī kanalizācijas pievienojumam. Sabiedrisko un komercobjektu īpašniekiem gan jāņem vērā, ka gadījumā, ja būs nepieciešami papildus ieguldījumi, lai „Valmieras ūdens” komunikācijas piemērotu uzņēmuma vajadzībām atbilstoši būvprojektam, papildus pievienošanās maksai būs jāsedz radušās izmaksas.

Papildus informāciju par pieslēgšanās iespējām centralizētajam ūdensvadam un kanalizācijai ikviens interesents var iegūt SIA „Valmieras ūdens” Klientu apkalpošanas daļā Rūpniecības ielā 50 (tālr: 6 4226001).

 

ndea

 

Drukāt E-pasta adrese