Pakalpojumi

Pakalpojumus iespējams pieteikt, zvanot uz "Valmieras ūdens" Klientu daļu pa tālruni 642 26001

 • Ūdens un kanalizācijas un ūdens pievadu pieslēgšana/atslēgšana

    Pilsētas teritorijā (cena EUR ar PVN)
  gab.
  Ūdensvada sistēmas noslēgarmatūras aizvēršana 17.00
  Ūdensvada sistēmas noslēgarmatūras atvēršana 17.00
  Kanalizācijas sistēmas atslēgšana 19.24
  Kanalizācijas sistēmas pieslēgšana 19.24

   

   

  Cauruļvadu videoinsepkcija

   

   

  Pilsētas teritorija

  (cena EUR ar PVN)

  Ārpus pilsētas teritorijas

  (cena EUR ar PVN) 

  pirmā pusstunda Nākoša stunda* pirmā pusstunda Nākoša stunda* par 1 km
  Videoinspekcijas pakalpojums 82.28 85.73 82.28 85.73 0.70

   * solis - 15 minūtes


   

  Pilsētas teritorijā

  (cena ar PVN)

  Ārpus pilsētas teritorijas

  (cena ar PVN)

  Stunda Stunda par 1km
  Noplūžu un komunikāciju meklēšana ar mēraparātu komplektu 51.56 51.56 0.58

   

    Stunda par 1 km Atklāto defektu fotoizdruka*
  Portatīvā CCTV inspekcija "WOHLER" 31.22 0.58 4.96

   * komplektā līdz piecām defektu bildēm

  Ārējo kanalizācijas tīklu skalošana, tīrīšana

   

  Pilsētas teritorijā

  (cena EUR ar PVN)

  Ārpus pilsētas teritorijas (cena EUR ar PVN)
  Stunda Stunda par 1km
  Ārējo tīklu skalošana (FK, LK) ar a/m VOLVO vai a/m RENAULT 48.21 39.12 0.99
  Ārējo tīklu skalošana (FK, LK) ar a/m MERCEDES BENZ SPRINTER HDM 48.21 39.12 0.67
  Ārējo tīklu skalošana un tīrīšana (FK, LK) ar a/m SCANIA HDM 137.98 109.83 2.07

   

   

  Notekūdeņu, lieko dūņu pieņemšana un taukuztvērēja vielas utilizācija BNAI

    mērvienība Cena EUR ar PVN
  Lieko aktīvo dūņu pieņemšana BNAI no bioloģiskajiem septiķiem m3 22.02
  Notekūdeņu pieņemšana BNAI no asenizācijas mucām m3 5.81
  Taukuztvērēja vielas utilizācija BNAI m3 8.23

  Dzeramā ūdens piegāde

   

  Pilsētas teritorija

  (cena ar PVN)

  Ārpus pilsētas teritorijas (cena ar PVN)
  Dzeramā ūdens piegāde Gab. par 1 m3 Gab. par 1km par 1 m3
  Dzeramā ūdens piegāde ar specializēto ūdens tvertni tilpumā līdz 1.5 m3 - pirmā pusstunda 32.62 1.10 25.57 0.99 1.10
  Dzeramā ūdens piegāde ar specializēto ūdens tvertni tilpumā līdz 1.5 m3 - par katru nākošo stundu 1.21 1.10 1.21 0.99 1.10
  Ūdens piegāde tehniskajām vajadzībām 42.59 1.10 35.82 0.99 1.10

  Nosēdbedres izvešana

  Pakalpojums

  Pilsētas teritorijā un Valmiermuižā

  (cena ar PVN)

  Ārpus pilsētas teritorijas

  (cena ar PVN)

    Gab. Gab. par 1km
  Nosēdbedres izvešana līdz 3 m3 37.10 25.03 1.05
  Nosēdbedres izvešana līdz 3 m3 + skalošana 40.74 29.06 1.05
  Nosēdbedres izvešana līdz 4 m3 43.00 28.85 1.05
  Nosēdbedres izvešana līdz 4 m3 + skalošana 48.00 36.15 1.05
  Taukuztvērēja izvešana un utilizācija 48.00 36.15 1.05
         

 • Citi pakalpojumi

  Citi pakalpojumi

    mērvienība Cena EUR ar PVN
  Ēku iekšējo siltumtīklu uzpildīšana/piebarošanas ūdens m3 9.38
  Sistēmas atgaisošana pēc iekšējo siltumtīklu uzpildīšanas stāvvads 6.05

   

   

  Siltumenerģijas padeves atslēgšana/pieslēgšana centralizētam pieslēgumam

  Siltumenerģijas padeves atslēgšana/pieslēgšana centralizētam pieslēgumam

    mērvienība Cena EUR ar PVN
  Siltumenerģijas padeves atslēgšana no centralizētā pieslēgumam gab 24.56
  Siltumenerģijas padeves pieslēgšana centralizētam pieslēgumam pēc atslēguma gab 24.56

  Vienpakāpju plākšņu simtummaiņa skalošana

  Vienpakāpju plākšņu simtummaiņa skalošana

   

    mērvienība Cena EUR ar PVN
  Vienpakāpju plākšņu siltummaiņa skalošana (sekundārās puses) līdz 100 kW gab 93.53
  Vienpakāpju plākšņu siltummaiņa skalošana (sekundārās puses) 101-300 kW gab 140.24
  Vienpakāpju plākšņu siltummaiņa skalošana (sekundārās puses) 301-400 kW gab 249.74

   

   

  Siltummezgla tehniskā stāvokļa novērtēšana

  Siltummezgla tehniskā stāvokļa novērtēšana

    mērvienība Cena EUR ar PVN
  Siltummezgla tehniskā stāvokļa novērtēšana (SIA "Valmieras ūdens" siltumenerģijas pakalpojumu saņēmēji) gab 19.84

   

   

 • Ūdens ķīmiskās un fizikāli - ķīmiskā analīze (virszemes ūdens, pazemes ūdens, ūdensvada ūdens, aku ūdens)

  Ūdens ķīmiskās un fizikāli - ķīmiskā analīze (virszemes ūdens, pazemes ūdens, ūdensvada ūdens, aku ūdens)

  N.p.k. Pakalpojuma nosaukums mērvienība

  Cena EUR

  bez PVN

  PVN

  summa EUR

  Cena kopā EUR
  1 Garša, smarža gab. 1.42 0.30 1.72
  2 Krāsainība gab. 1.64 0.34 1.98
  3 Duļķainība gab. 1.42 0.30 1.72
  4 Kopējais dzelzs, Fe gab. 3.20 0.67 3.87
  5 Vides reakcija, pH gab. 0.85 0.18 1.03
  6 Elektrovadītspēja, EVS gab. 1.21 0.25 1.46
  7 Amonija joni, NH4+ gab. 6.97 1.46 8.43
  8 Kopējā cietība (Ca+Mg) gab. 4.34 0.91 5.25
  9 Mangāns, Mn gab. 6.76 1.42 8.18
  10 Hlorīdi, Cl- gab. 2.35 0.49 2.84
  11 Kopējā sārmainība gab. 2.42 0.51 2.93
  12 Hidrogenkarbonāti, HCO3- gab. 2.42 0.51 2.93
  13 Permanganāta indekss gab. 4.07 0.85 4.92
  14 Sulfāti, SO42- gab. 2.56 0.54 3.10
  15 Nitrītjoni, NO2- gab. 3.84 0.81 4.65
  16 Kalcijs, Ca gab. 2.70 0.57 3.27
  17 Magnijs, Mg gab. 3.56 0.75 4.31
  18 Nitrātjoni, NO3- (SFM metode) gab. 3.84 0.81 4.65
  19 Nitrātjoni, NO3- (Kadmija kolonnas metode) gab. 9.73 2.04 11.77
  20 Aktīvais hlors gab. 1.57 0.33 1.90
  21 Kopējais hlors gab. 2.13 0.45 2.58

  Ūdens mikrobioloģiskā analīze (pazemes ūdens, ūdensvada ūdens un akas ūdens)

  Ūdens mikrobioloģiskā analīze (pazemes ūdens, ūdensvada ūdens un akas ūdens)

  N.p.k. Pakalpojuma nosaukums Mērvienība Cena bez PVN EUR PVN summa EUR Cena kopā EUR
  1. Koliformas baktērijas un Echerichia coli (E.coli) gab. 9.96 2.09 12.05

  Notekūdeņu ķīmiskā un fizikāli-ķīmiskā analīze

  Notekūdeņu ķīmiskā un fizikāli-ķīmiskā analīze

  N.pk. Pakalpojuma nosaukums Mērvienība Cena bez PVN (EUR) PVN summa (EUR) Cena kopā (EUR)
  1. Vides reakcija (pH) gab. 0.85 0.18 1.03
  2. Elektrovadītspēja, EVS gab. 1.21 0.25 1.46
  3. Suspendētās vielas gab. 4.55 0.96 5.51
  4. Izšķīdušais skābeklis gab. 2.85 0.60 3.45
  5. Bioķīmiskais skābekļa patēriņš, BSP5 gab. 8.18 1.72 9.90
  6. Bioķīmiskais skābekļa patēriņš, BSP5 (ekspress metode) gab. 7.68 1.61 9.29
  7. Ķīmiskais skābekļa patēriņš ĶSP gab. 7.33 1.54 8.87
  8. Ķīmiskais skābekļa patēriņš ĶSP (ekspress metode) gab. 8.04 1.69 9.73
  9. Amonija jonu slāpeklis, N/NH4+ gab. 6.97 1.46 8.43
  10. Nitrītjonu slāpeklis, N/NO2- gab. 3.34 0.70 4.04
  11. Nitrātjonu un nitrītjonu slāpeklis, N/NO3-+N/NO2- gab. 7.26 1.52 8.78
  12. Nitrātjonu slāpeklis, N/NO3- (Kadmija kolonnas metode) gab. 9.73 2.04 11.77
  13. Nejonizētais amonjaks NH3 (ar pH un N/NH4+ noteikšanu) gab. 7.82 1.64 9.46
  14. Kopējais slāpeklis, Nkop gab. 7.61 1.60 9.21
  15. Fosfātjonu fosfors, P/PO43- gab. 4.84 1.02 5.86
  16. Kopējais fosfors, Pkop gab. 6.47 1.36 7.83

  Aktīvo dūņu un notekūdeņu dūņu analīze

  Aktīvo dūņu un notekūdeņu dūņu analīze

  N.p.k. Pakalpojuma nosaukums Mērvienība Cena bez PVN (EUR) PVN summa (EUR) Cena kopā (EUR)
  1. Aktīvo dūņu fizikālie parametri (dūņu tilpums, dūņu indekss, dūņu koncentrācija) gab. 3.27 0.69 3.96
  2. Aktīvo dūņu mikroskopiskās ainas bioloģiskais novērtējums gab. 14.23 2.99 17.22
  3. Notekūdens dūņu sausnas un mitruma saturs gab. 3.27 0.69 3.96
  4. Suspendētās vielas gab. 4.55 0.96 5.51

  Citi laboratorijas pakalpojumi

  Citi laboratorijas pakalpojumi

  N.p.k. Pakalpojuma nosaukums Mērvienība Cena bez PVN (EUR) PVN summa (EUR) Cena kopā (EUR)
  1. Parauga sagatavošana transportēšanai (konservēšana, uzglabāšana) gab. 2.13 0.45 2.58
  2. Testēšanas pārskata noformēšana gab. 2.13 0.45 2.58
  3. Paraugu ņemšana stunda 10.53 2.21 12.74
  4. Laboratorijas transporta pakalpojumi km 0.37 0.08. 0.45

 • Konferenču zāles noma

  Konferenču zāles noma

    Mērv. Cena EUR ar PVN
  Konferenču zāles noma  st 25.82
  diena 103.30

  Reklāmas izvietošana uz rēķiniem par SIA "Valmieras ūdens" sniegtajiem pakalpojumiem

  Reklāmas izvietošana uz rēķiniem par SIA "Valmieras ūdens" sniegtajiem pakalpojumiem

    Cena EUR ar PVN
  Reklāmas izcenojums, ja reklāma tiek drukāta SIA "Valmieras ūdens" 0.74
  Reklāmas izcenojums, ja rēķins tiek drukāts uz klienta sagatavotām veidlapām 0.33

   

   

  Tiešo norēķinu pakalpojums

  Tiešo norēķinu pakalpojums

  Cena EUR ar PVN gab. (rēķins)
  Tiešo norēķinu pakalpojums 4.11

  Tvaika ģeneratora pakalpojums

  Tvaika ģeneratora pakalpojums

   Cena EUR ar PVN Stunda km
  Tvaika ģeneratora pakalpojuma izcenojums 60.78 0.58

Drukāt E-pasta adrese