Kanalizācijas un ūdensapgādes tīklu izbūve Valmieras industriālajā zonā

Iepirkuma numurs: VŪ 53/2018

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2018. gada 16. oktobris plkst.11:00

Iepirkuma statuss: pārtraukts

 

Paziņojums par iepirkuma procedūras pārtraukšanu

Nolikums

A pielikums: Tehniskā specifikācija

B pielikums: Būvprojekts

C pielikums: Iepirkuma līguma projekts

D pielikums: Veidnes piedāvājuma sagatavošanai

D8 pielikums: Tāmes

Drukāt E-pasts