Ūdensvads Mālu ielā (posmā no Mālu ielas 14 līdz Jāņparka ielai) un Nauču ielā (posmā no Jāņparka ielas līdz Mujānu ielai), Valmierā

Iepirkuma numurs: VŪ 27/2018

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2018. gada 22. maijs plkst. 10:00

Iepirkuma statuss: noslēdzies

 

Uzaicinājums

Tāme iepirkumam

Būvprojekts

Drukāt E-pasts