AKTUALITĀTES

Kāpēc mainās siltumenerģijas apgādes tarifs?

Kāpēc mainās siltumenerģijas apgādes tarifs?

Kopš 2022. gada novembra “Valmieras ūdens” klientiem piemērotais siltumenerģijas apgādes tarifs mainīts vairāk nekā desmit reizes, un tas saistīts ar iepirktās siltumenerģijas piegādātāja cenas izmaiņām. Sagaidot jauno apkures sezonu, kopumā tarifa samazinājums ir gandrīz uz pusi jeb 46 procentiem.

SIA  “Valmieras ūdens” Finanšu daļas vadītāja Maija Mole:

“Mūsu uzņēmums iepērk siltumenerģiju no trīs piegādātājiem – AS “Valmieras Enerģija”, AS “Valmieras Piens” un SIA “ITA LTD”. Tāpēc mūsu piemērotais tarifs, kuru piemērojam centralizētās siltumapgādes pakalpojuma saņēmējiem, ir tieši atkarīgs no tā, kāda konkrētajā brīdī ir siltumenerģijas pārdošanas cena. Tā savukārt ražotājam mainās, ietekmējoties no izejvielu iepirkuma izmaksām. Spilgts piemērs tam bija iepriekšējā apkures sezona, kad kurināmā, piemēram, dabasgāzes un šķeldas cena piedzīvoja strauju kāpumu, un to secīgi piedzīvoja arī patērētājs, jo sadārdzinājās siltumenerģijas piegādātāja cena, tātad arī piemērotais tarifs par centralizētās siltumapgādes pakalpojumu.”

Ar aizvadītā gada laikā notikušajām siltumenerģijas apgādes gala tarifa izmaiņām iespējams iepazīties sekojošajā tabulā.

 

Sabiedrisko pakalpojumu veids

Tarifs no 17.11.2022.-31.01.2023.

(bez PVN)

EUR/MWh

Tarifs

1.02.2023.- 15.02.2023. (bez PVN)

EUR/MWh

Tarifs

16.02.2023.- 14.03.2023. (bez PVN)

EUR/MWh

Tarifs

15.03.2023.- 30.04.2023. (bez PVN)

EUR/MWh

Tarifs

01.05.2023.- 31.05.2023. (bez PVN)

EUR/MWh

Tarifs

01.06.2023.- 30.06.2023. (bez PVN)

EUR/MWh

Tarifs

01.07.2023.- 04.07.2023. (bez PVN)

EUR/MWh

Tarifs

05.07.2023.- 31.07.2023. (bez PVN)

EUR/MWh

Tarifs

01.08.2023.- 31.08.2023. (bez PVN)

EUR/MWh

Tarifs

01.09.2023.- 30.09.2023. (bez PVN)

EUR/MWh

Tarifs

01.10.2023.- 31.10.2023. (bez PVN)

EUR/MWh

Siltumenerģijas ražošana

106.78

109.33

103.38

93.08

68.36

66.63

66.35

53.74

51.81

51.78

53.21

Siltumenerģijas pārvade un sadale

27.14

27.55

26.60

24.94

20.92

20.64

20.60

18.55

18.23

18.23

18.46

Siltumenerģijas tirdzniecība

1.27

1.27

1.27

1.27

1.27

1.27

1.27

1.27

1.27

1.27

1.27

Siltumenerģijas apgādes gala tarifs

135.19

138.15

131.25

119.29

90.55

88.54

88.22

73.56

71.31

71.28

72.94

 

 

Jāatzīmē, ka siltumenerģijas apgādes gala tarifa izmaiņas, kas izstrādātas saskaņā ar likumā noteikto aprēķināšanas metodiku, izskata un apstiprina Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK), kas sniedz savu lēmumu, vai plānotais tarifa samazinājums vai palielinājums ir pamatots. Tikai pēc šīs institūcijas apstiprinājuma stājas spēkā jaunais siltumenerģijas apgādes gala tarifs.

SIA Valmieras ūdens

SIA "Valmieras ūdens"
Rūpniecības iela 50, Valmiera, Valmieras novads,
LV-4201, Latvija
Reģ.Nr.44103033608
PVN Reģ.Nr.: LV 44103033608

Rekvizīti

AS SEB banka 
Konts: LV04UNLA0050005417162
AS Swedbank
Konts: LV28HABA0551009328779
Luminor Bank AS Latvijas filiāle
Konts: LV32RIKO0002013030635
AS Citadele
Konts: LV17PARX0012484090001

Valmieras novads

IMAGE006