Sekmīgi pabeigts vērienīgākais siltumapgādes sistēmas pārbūves projekts Valmierā

Raksta datums: .

Līdz ar saņemto apstiprinājumu no būvvaldes SIA “Valmieras ūdens” sekmīgi pabeigusi projekta “Siltumenerģijas pārvades sistēmas pārbūve Valmieras pilsētā” (Nr.4.3.1.0/18/A/019) realizāciju. Būvdarbi tika veikti divās kārtās, un kopējās izmaksas sastādīja 1 328 308,25 eiro bez PVN. To skaitā ir 252 853,76 eiro bez PVN, ko sedza piesaistītais Eiropas Savienības struktūrfondu līdzfinansējums.

SIA “Valmieras ūdens” Siltumtīklu daļas vadītājs Jevgenijs Tihonovs:

“Šis bija plašākais un komplicētākais centralizētās siltumapgādes sistēmas pārbūves projekts. Galvenais uzdevums bija tas, lai turpmāk Gaujas labo krastu varētu nodrošināt ar siltumenerģiju, izmantojot Dakstiņu ielā 1 esošo jauno katlumāju. Savukārt līdz ar jaunās katlu mājas pievienošanu mēs pilnībā esam atteikušies no centrā esošās katlu mājas Rīgas ielā 25, kas turpmāk vairs netiks darbināta.”

Projekta pirmajā kārtā 2020. gadā tika izbūvētas un pārbūvētas siltumtrases ar kopgarumu 1666 metri. Tika izbūvēti jauni siltumtrases posmi Dakstiņu, Ķieģeļu, Limbažu, Beātes un Dārza ielās. Savukārt otrajā kārtā tika rekonstruēti esošie siltumtrases posmi 233 metru apjomā Annas, Miera, Kārļa, Garajā, Rīgas un A. Upīša ielās. Paralēli notika arī ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas tīklu rekonstrukcijas un pārbūves darbi. Projekta mērķis ir veicināt energoefektivitāti un atjaunojamo energoresursu izmantošanu centralizētajā siltumapgādē.

LV ID EU logo ansamblis KF RGB

Drukāt