Pirmajā ceturksnī novērojams ūdenssaimniecības pakalpojumu apjoma kritums

Raksta datums: .

SIA “Valmieras ūdens” Finanšu daļas apkopotie statistikas dati par sniegtajiem regulētajiem pakalpojumiem 2021. gada pirmajos trīs mēnešos liecina, ka ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu apjoms piedzīvojis kritumu. Tas saistīts ar COVID-19 pandēmijas ietekmi, kas likusi daudziem sabiedriskās ēdināšanas un citu nozaru uzņēmumiem pārtraukt savu darbību, savukārt budžeta un pašvaldības iestādes pārorientējās uz attālinātā darba un mācību režīmu.

 

SIA “Valmieras ūdens” Finanšu daļas vadītāja Maija Mole:

“Saskaņā ar uzskaites sistēmu ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu apjomu izvērtējam trīs patērētāju grupās – pirmo veido ražotāji un uzņēmumi, otrajā ir budžeta un izglītības iestādes, savukārt trešajā ir mājsaimniecības. Iegūtie dati liecina, ka vislielākais apjoma samazinājums vērojams pirmajās divās kategorijās, kas tieši saistīts ar mūsu ikdienas izmaiņām – daudzas publiskas iestādes un klātienes pakalpojumu sniedzēji, piemēram, veikali un kafejnīcas, tika slēgtas. Ierobežojumu dēļ savu darbību pārtrauca arī Valmieras peldbaseins. Savukārt pieaugums vērojams mājsaimniecību sektorā, jo daudzi mācījās un strādāja attālināti. Lai arī aizvadītā gada laikā esam pievienojuši vairākus nozīmīgus klientus ar lielu regulēto pakalpojumu patēriņu un dzīvojamo māju rajonus centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai, tomēr šī gada pirmā ceturkšņa bilance liecina, ka, salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, abiem pakalpojumiem apjoms ir krities.”

Šī gada pirmajos trīs mēnešos sniegtā ūdensapgādes pakalpojuma apjoms ražotājiem un uzņēmumiem samazinājies par 10,8 procentiem, bet budžeta un izglītības iestādēm – attiecīgi par 6,9 procentiem. Tikmēr mājsaimniecību segmentā vērojams pieaugums par 1,8 procentiem. Savukārt kanalizācijas pakalpojumam minēto grupu kontekstā vislielākais samazinājums ir otrajā grupā, kurā budžeta un izglītības iestāžu patēriņš krities par 27,2 procentiem, kamēr ražotājiem un uzņēmumiem – par 6,5 procentiem, kas saistāms ar dīkstāves režīmu šajā nozarē. Mājsaimniecību pieaugums ir 1,7 procenti, kas skaidrojams ne tikai ar attālināto darbu, bet arī jaunajiem pievienojumiem Valmieras un Valmiermuižas teritorijās.

SIA “Valmieras ūdens” ir Valmieras pilsētas pašvaldībai un Burtnieku novada pašvaldībai piederoša kapitālsabiedrība, kuras galvenās darbības jomas ir ūdensapgāde, notekūdeņu savākšana un attīrīšana, kā arī siltumenerģijas piegāde.

Drukāt