Aicinām namus izvēlēties jauno apsaimniekotāju

SIA “Valmieras ūdens” aicina tos namus, kurus līdz šim apsaimniekoja SIA “Saimniecība 24”, pēc iespējas ātrāk izvēlēties jauno apsaimniekotāju, lai arī turpmāk veiktu norēķinu veikšanu par centralizētā ūdensapgādes, kanalizācijas un siltumapgādes pakalpojumu. Līdz 30. oktobrim to sekmīgi sakārtojuši četri objekti – nami Annas ielā 6, Rīgas ielā 5, Gaujas ielā 4 un Kr. Valdemāra ielā 3, Valmierā, un Ozolu ielā 2, Valmiermuižā.

 

SIA “Valmieras ūdens” Klientu apkalpošanas daļas vadītājs Dagnis Muižnieks:

“Lai mēs varētu nodrošināt turpmāko norēķinu veikšanu, ir jābūt spēkā esošam līgumam ar nama apsaimniekotājam. Šī funkcijas var pildīt gan dzīvokļu īpašnieku dibināta biedrība, gan uzņēmums, kas piedāvā sniegt minēto pakalpojumu. Tāpēc aicinām iedzīvotājus pēc iespējas operatīvāk sasaukt kopsapulci, kurā tiktu pieņemts lēmums par jauno nama apsaimniekotāju.”

Līdz 30. oktobrim jauns nama apsaimniekotājs nav noteikts namiem Valmierā, Kr. Valdemāra ielā 5, Garajā ielā 2, Diakonāta ielā 4, Gaujas ielā 6, kā arī Valmiermuižā esošajiem Viestura laukumā 8 un Dzirnavu ielā 5.

SIA “Valmieras ūdens” ir Valmieras pilsētas pašvaldībai un Burtnieku novada pašvaldībai piederoša kapitālsabiedrība, kuras galvenās darbības jomas ir ūdensapgāde, notekūdeņu savākšana un attīrīšana, kā arī siltumenerģijas piegāde.

Drukāt E-pasta adrese