Pabeigts svarīgākais etaps Valmieras maģistrālās siltumtrases izbūves procesā

22.09.2020.

Aizvadītajā nedēļas nogalē tika pabeigti siltumtrases maģistrālo tīklu un pievadu montāžas darbi Valmieras pilsētas centra rajonā, kā arī visu namu pieslēgšana jaunajai siltumtrasei, tāpēc siltumenerģijas padeve atjaunota iedzīvotājiem pilnā apmērā. Tuvākajās nedēļās galvenais uzdevums būs labiekārtošanas darbi, lai sakārtotu ielas un namu pieguļošās teritorijas pēc veiktajiem būvdarbiem.

 

SIA “Valmieras ūdens” Siltumtīklu daļas vadītājs Jevgenijs Tihonovs:

“Šobrīd pabeigti siltumtrases cauruļvadu metināšanas darbi, un siltumtrase darbojas testa režīmā. Līdz ar to pēc ilgā pārtraukuma varējām atjaunot siltumenerģijas piegādi, lai iedzīvotāji saņemtu karsto ūdeni. Turpmākajās nedēļās notiks metinājuma šuvju izolācijas un tranšejas aizbēršanas darbi, ielu segumu atjaunošana un citi labiekārtošanas darbi. Realizējot šo pilsētas siltumapgādes sistēmas pārveides pirmās kārtas projektu, svarīgākais bija pabeigt būvdarbus līdz jaunās apkures sezonas sākumam, un pēc šobrīd veiktiem darbiem var secināt, ka apkures periodā lietotāji tiks nodrošināti ar siltumenerģiju atbilstoši pieprasījumam. Tuvākajās nedēļās plānoti siltumtrases pārslēgšanas darbi, lai varētu piegādāt siltumenerģiju no jaunizbūvētās katlu mājas Dakstiņu ielā 1.”

Saskaņā ar 23.08.2018 noslēgto līgumu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru (CFLA) SIA “Valmieras ūdens” realizē projektu “Siltumenerģijas pārvades sistēmas pārbūve Valmieras pilsētā” (Nr.4.3.1.0/18/A/019), kas paredz savienot esošās katlumājas Rīgas ielā 25 siltumtīklus ar jaunbūvējamu katlu māju Dakstiņu ielā 1. Projekta ietvaros tiks izbūvēti jauni siltumtrases posmi Dakstiņu, Ķieģeļu, Limbažu, Beātes un Dārza ielās, kā arī rekonstruēti esošie siltumtrases posmi Annas, Miera, Kārļa, Garā, Rīgas un A. Upīša ielās. Projekta mērķis ir veicināt energoefektivitāti un atjaunojamo energoresursu izmantošanu centralizētajā siltumapgādē, un būvdarbi tiks veikti, piesaistot Eiropas Savienības struktūrfondu finansējumu. Plānots, ka projektā  kopumā paredzētie būvdarbi tiks pabeigti līdz 2021. gada jūlijam.

LV ID EU logo ansamblis KF RGB

Drukāt E-pasta adrese