Jaunizbūvētie ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli veicinās industriālās zonas attīstību

23.08.2020.

Šonedēļ Valmieras pilsētas un Kocēnu novada Būvvaldes ekspluatācijā pieņēmušas četrus būvobjektus, kuru pasūtītājs bija SIA “Valmieras ūdens”, bet realizētājs – SIA “ Sanart”. Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšanas darbi notika Valmieras rūpnieciskās zonas “Lauktehnika” teritorijā un Abula ielā. Līdz ar to sekmīgi ir pabeigta projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Valmieras aglomerācijā 3.kārta” (Nr.5.3.1.0/16/I/013).

 

SIA “Valmieras ūdens” Attīstības daļas vadītājs Nauris Kalniņš:

“Pateicoties veiktajiem būvdarbiem, vairākiem Abula ielā strādājošiem uzņēmumiem būs iespēja pievienoties jaunbūvētajai kanalizācijas sistēmai, tā samazinot vides piesārņojuma risku jaunizveidotajā industriālajā teritorijā (bijusī Valmieras Lauktehnikas teritorija). Vienlaikus ar jaunu centralizētas kanalizācijas tīklu izbūvi arī realizēta ūdensapgādes tīklu paplašināšana, paaugstinot ūdensapgādes pakalpojumu pieejamību un drošību, kā arī nodrošinot sešu ugunsdzēsības hidrantu izbūvi teritorijā starp Mūrmuižas, Abula un Cempu ielām, kur līdz šim nebija pieejami SIA “Valmieras ūdens” ūdensapgādes pakalpojumi.”

 Saskaņā ar noslēgto būvdarbu līgumu Nr.13-8-1/2019 “Kanalizācijas un ūdensapgādes tīklu izbūve Valmieras industriālajā zonā”, SIA “SANART” šā gada 13. jūlijā pabeidza kanalizācijas un ūdensapgādes tīklu izbūvi Abula ielā un Kauguru pagasta “Vilnīši” teritorijā. Šie četri objekti bija pēdējie plānotie būvdarbi minētā projekta ietvaros, kura kopējā summa sastādīja 447 853,61 euro bez PVN.

Būvdarbu līgums ar “SANART” paredzēja maģistrālo tīklu izbūvi rūpnieciskajā zonā starp Mūrmuižas ielu un Abula ielu, kanalizācijas tīklu izbūvi 163 405,54 eiro apmērā līdzfinansēja Eiropas Kohēzijas fonds, savukārt SIA “Valmieras ūdens” sedza ūdensapgādes tīklu izbūves izmaksas 191 774,05 eiro apmērā. Projekta realizācija pabeigta plānotajā termiņā un apjomā, uzņēmējs izbūvēja 880,30 metrus pašteces kanalizācijas tīklu un 1074 metrus ūdensapgādes maģistrālo tīklu.

Būvdarbu līgumu Inženiertehnisko būvuzraudzību no 2018. gada 15. februāra līdz šo objektu nodošanai ekspluatācijā un vēl trīs gadus būvdarbu defektu paziņošanas periodā nodrošina SIA “Lakalme”, kuru uzraudzībā kopā tika izbūvēti 4996,3 m inženierkomunikāciju. Būvprojektu autoruzraudzību ūdensapgādes tīkliem nodrošināja SIA “Ekolat”, savukārt kanalizācijas tīkliem – SIA “REM-PRO”.

Kopējās projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Valmieras aglomerācijā 3.kārta” izmaksas pēc būvdarbu pabeigšanas ir 1 137 343,73 eiro, no kuriem 537 255,40 eiro līdzfinansē Eiropas Savienības Kohēzijas fonds.

LV ID EU logo ansamblis KF RGB

Drukāt E-pasta adrese