SIA “Valmieras ūdens” siltumenerģijas lietotājiem no 1. jūlija par siltumu būs jāmaksā vēl mazāk

Samazinoties iepirktās siltumenerģijas izmaksām, SIA „Valmieras ūdens” jau otro reizi šovasar ir vērsusies Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā (Regulators), iesniedzot zemākus pašu noteiktos siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus. Gala tarifs siltumenerģijas lietotājiem no 1. jūlija būs 48.58 EUR/MWh.

 Šā gada otrajā ceturksnī bija novērojama kurināmā (dabasgāzes un šķeldas) cenas samazinājums, kas attiecīgi samazinājis siltumenerģijas ražošanas izmaksas. Tā rezultātā samazinājušās siltumenerģijas iepirkšanas izmaksas un attiecīgi arī gala tarifs lietotājiem.

SIA “Valmieras ūdens” siltumenerģiju iepērk no trim komersantiem - siltumenerģijas ražotāja AS “Valmieras piens” un AS “Valmieras Enerģija”, kā arī "ITA Ltd". 

Ņemot vērā, ka ar Regulatora lēmumu komersantam ir piešķirta atļauja pašam noteikt siltumenerģijas tarifus iepirktās siltumenerģijas cenas izmaiņu gadījumā, AS “Valmieras ūdens” vērsās Regulatorā ar informāciju par izmaiņām iepirktās siltumenerģijas cenā.

Regulators, izvērtējot SIA „Valmieras ūdens” iesniegtos noteiktos siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus un to pamatojumu, secināja, ka SIA „Valmieras ūdens” noteiktie siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifi atbilst Metodikai un ir pamatoti.

Noteiktais siltumenerģijas gala tarifs sastāv no siltumenerģijas ražošanas tarifa 32,25 EUR/MWh, pārvades un sadales tarifa – 15,06 EUR/MWh, siltumenerģijas tirdzniecības tarifa – 1,27 EUR/MWh.

Ja mainās tarifus ietekmējošie faktori vai SIA „Valmieras ūdens” neievēro normatīvos aktus vai Regulatora lēmumus, Regulators var ierosināt tarifu pārskatīšanu vai atcelt šo lēmumu.

Drukāt E-pasts