Noslēgts līgums par siltumtrases izbūves projekta realizāciju Valmieras pilsētā

ligums27.03.2020.

Ceturtdien, 26. martā, SIA “Valmieras ūdens” noslēdzis līgumu ar SIA “Woltec” par projekta “Siltumenerģijas pārvades sistēmas pārbūve Valmieras pilsētā” (Nr.4.3.1.0/18/A/019) realizāciju par kopējo summu 1 725 185.71 eiro bez pievienotās vērtības nodokļa. Plānots, ka būvdarbi tiks pabeigti līdz 2021. gada jūlijam.

 

SIA “Valmieras ūdens” Attīstības daļas vadītājs Nauris Kalniņš:

“Arī mēs ievērojam piesardzības pasākumus saistībā ar izsludināto ārkārtējo situāciju valstī, tāpēc esam atteikušies no klātienes būvsapulcēm, taču darbs turpinās un turpinām attālināti plānot darbu norisi projekta realizācijai. Domājams, ka līdz aprīļa vidum tiks veikta visu būvniecības uzsākšanai nepieciešamo dokumentu saskaņošana un būvdarbu uzsākšanas atļauju saņemšana (vienlaikus tiks realizēti trīs būvprojekti), lai uzsāktu reālu būvniecību. Saskaņā ar iepirkuma procedūras rezultātiem būvdarbu inženiertehnisko būvuzraudzību veiks SIA “GEO Consultants”. Jāatzīmē, ka minētie būvdarbi saistīsies ar siltumenerģijas un ūdensapgādes pārtraukumiem Beātes un Dārza ielas tuvumā esošajiem īpašumiem, tātad arī neērtībām iedzīvotājiem, tomēr aicinām būt saprotošiem, jo šis projekts ļaus uzlabot siltumapgādes sistēmu pilsētā. Vienlaikus ar siltumtrases izbūvi no jaunās Dakstiņu ielas katlumājas tiks veikta arī ūdensapgādes, kanalizācijas un lietus kanalizācijas tīklu pārbūve Beātes un Dārza ielās. ”

Saskaņā ar 23.08.2018 noslēgto līgumu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru (CFLA) SIA “Valmieras ūdens” realizēs projektu “Siltumenerģijas pārvades sistēmas pārbūve Valmieras pilsētā” (Nr.4.3.1.0/18/A/019), kas paredz savienot esošās katlumājas Rīgas ielā 25 siltumtīklus ar jaunbūvējamu katlu māju Dakstiņu ielā 1. Ar nolūku savienot jaunbūvējamo katlumāju Dakstiņu ielā 1 ar esošās katlumājas Rīgas ielā 25 siltumtīkliem tiks izbūvēti jauni siltumtrases posmi Dakstiņu, Ķieģeļu, Limbažu, Beātes un Dārza ielās, kā arī rekonstruēti esošie siltumtrases posmi Annas, Miera, Kārļa, Garā, Rīgas un Andreja Upīša ielās.

Projekta mērķis ir veicināt energoefektivitāti un atjaunojamo energoresursu izmantošanu centralizētajā siltumapgādē, un būvdarbi tiks veikti, piesaistot Eiropas Savienības struktūrfondu finansējumu.

LV ID EU logo ansamblis KF RGB

Drukāt E-pasta adrese