Zināms Valmieras siltumenerģijas pārvades sistēmas pārbūves veicējs

19.02.2020.

SIA “Valmieras ūdens” veiktās iepirkuma procedūras projektam „Siltumenerģijas pārvades sistēmas pārbūve Valmieras pilsētā” (ID Nr. VŪ 46/2019) pieņemts lēmums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu SIA „Woltec” par būvdarbu kopējo cenu bez pievienotās vērtības nodokļa EUR 1 725 185.71 apmērā. Savukārt 18. februārī izsludināta iepirkuma procedūra minēto būvdarbu inženiertehniskajai būvuzraudzībai.

 

Saskaņā ar 23.08.2018 noslēgto līgumu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru (CFLA) SIA “Valmieras ūdens” realizēs projektu “Siltumenerģijas pārvades sistēmas pārbūve Valmieras pilsētā” (Nr.4.3.1.0/18/A/019), kas paredz savienot esošās katlumājas Rīgas ielā 25 siltumtīklus ar jaunbūvējamu katlu māju Dakstiņu ielā 1.

Ar nolūku savienot jaunbūvējamo katlumāju Dakstiņu ielā 1 ar esošās katlumājas Rīgas ielā 25 siltumtīkliem tiks izbūvēti jauni siltumtrases posmi Dakstiņu, Ķieģeļu, Limbažu, Beātes un Dārza ielās, kā arī rekonstruēti esošie siltumtrases posmi Annas, Miera, Kārļa, Garā, Rīgas un Andreja Upīša ielās.

Projekta mērķis ir veicināt energoefektivitāti un atjaunojamo energoresursu izmantošanu centralizētajā siltumapgādē, un būvdarbi tiks veikti, piesaistot Eiropas Savienības struktūrfondu finansējumu. Minētā projekta realizācijas laiks noteikts līdz 2021. gada augustam.

LV ID EU logo ansamblis KF RGB

Drukāt E-pasta adrese