Par dzīvojamās mājas ūdensapgādes sistēmas sanitāro apkopi

SIA “Valmieras ūdens” atgādina, ka saskaņā ar likumdošanu dzīvojamās mājas pārvaldītājam ir pienākums pastāvīgi nodrošināt karstā ūdens temperatūru izejā no siltummaiņa ne zemāku par +55 0C. Viens no galvenajiem mērķiem, kāpēc noteikta karstā ūdens temperatūru ne zemāku par šādu robežu, ir samazināt iespēju dzīvojamo māju iedzīvotājiem inficēties ar legionelozi. 

 SIA “Valmieras ūdens” Siltumtīklu daļas vadītājs Jevgenijs Tihonovs:

“Ministru kabineta 2018. gada 6. martā apstiprinātie noteikumi Nr.906 paredz, ka jābūt šai noteiktajai karstā ūdens temperatūrai, lai izvairītos no iespējamām Legionella spp. baktērijas izraisītām saslimšanām. Remdens ūdens ir pateicīga vide šīs baktērijas vairošanās procesam. Ja tomēr nama iedzīvotāji vēlas zemāku karstā ūdens temperatūru, tad tam jābūt kopsapulcē pieņemtam lēmumam vai īpašuma pārvaldnieka rakstiskam rīkojumam.”

Pieredze rāda, ka periodiski Valmieras pilsētā un tās aglomerācijā tiek fiksēti gadījumi, kad iedzīvotāji saslimuši ar t.s. Leģionāru slimību. Vairākumā gadījumu inficēšanās ar legionelozi notiek tieši dzīvojamās mājās no aerosolizētām ūdens daļiņām, ar ko vislielākais risks ir saskarties tieši dušā. Lai mazinātu iespēju inficēties dzīves vietā, konkrēti – daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās, karstā un aukstā ūdens apgādes sistēmās nepieciešams nodrošināt apstākļus, kas kavētu Legionella spp. savairošanos.

Jāatzīmē, ka dzīvojamās mājas pārvaldītājam ir pienākums ne retāk kā reizi ceturksnī izplatīt dzīvojamās mājas īpašniekiem un citām mājā dzīvojošām personām Slimības profilakses un kontroles centra tīmekļvietnē pieejamo informatīvo materiālu par individuāli veicamajiem profilaktiskajiem pasākumiem dzīvokļu īpašumos Legionella spp. Baktēriju izplatības ierobežošanai.

Drukāt E-pasta adrese