Vērš uzmanību uz iedzīvotāju bezatbildību centralizētās kanalizācijas tīklu lietošanā

SIA “Valmieras ūdens” speciālisti vērš uzmanību, ka pēdējās nedēļās Valmieras pilsētā novērojam tendence palielināties to gadījumu skaitam, kad iedzīvotāju bezatbildīgās rīcības dēļ novadīti neatbilstoši sadzīves notekūdeņi daudzdzīvokļu namu stāvvados, šādā veidā noradot kaitējumu savam kopīpašumam, radot bojājumus komunikāciju tīklos.

 SIA “Valmieras ūdens” Klientu apkalpošanas daļas vadītājs Dagnis Muižnieks:

          “Arvien biežāk saņemam izsaukumus no iedzīvotājiem, ka pilnībā nedarbojas viņu daudzdzīvokļu ēkas kanalizācijas tīkla stāvvadi dažādu aizsprostojumu dēļ. Viens no galvenajiem cēloņiem pēdējā laikā izrādās kaķu kastēs izmantotās smiltis un pakaiši, kurus pēc izmantošanas cilvēki noskalo kanalizācijā. Savienojumā ar ūdeni šīs vielas pārvēršanas cementam līdzīgā masā, kas nenoliedzami aizsprosto cauruļvadus, bojā tos un var radīt avārijas situācijas. Tāpēc aicinām iedzīvotājus izvērtēt sadzīves atkritumu utilizācijas iespējas un izmantot atbilstošāko metodi, neriskējot ar to, ka šāda bezatbildīga rīcība radīs kanalizācijas tīklu bojājumus kopīpašumam.”

Valmieras pilsētas pašvaldības saistošie noteikumi Nr.277 nosaka, ka centralizētajā kanalizācijas sistēmā ir aizliegts novadīt cietus priekšmetus, tekstilizstrādājumus, smiltis, grunti, eļļas, taukus un citas vielas, kas var veicināt centralizētās kanalizācijas sistēmas (vai cauruļvadu) aizsērēšanu, un nesasmalcinātus pārtikas un ražošanas atkritumus, koncentrētus šķīdumus, atslāņa un krāsvielu šķīdumus, kas radušies, skalojot cisternas, kublus utml. Tāpat aizliegts novadīt notekūdeņus, kuri satur prioritārās vielas, kuras atzītas par ūdens videi īpaši bīstamām un kuru emisiju un noplūdi nepieciešams novērst līdz normatīvajos aktos noteiktajam laikam, kā arī degošus piemaisījumus un izšķīdinātas gāzveida vielas, kuras var veicināt uzliesmojošu maisījumu rašanos centralizētajā kanalizācijas sistēmā. Tāpat aizliegts novadīt bioloģiski nedegradējamas sintētiskās virsmas aktīvās vielas (SVAV), skābes un citas vielas, kuras var izraisīt cilvēka veselībai bīstamu gāzu (sērūdeņraža oglekļa oksīda, zilskābes, sēroglekļa u.c.) izdalīšanos, un radioaktīvas vielas.

SIA “Valmieras ūdens” arī atgādina, ka minētajos saistošajos noteikumos noteiktas prasības tiem nekustamajiem īpašumiem, kuros nodarbojas ar sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu vai pārtikas produktu ražošanu. Proti, minētajos objektos obligāta prasība ir tauku uztvērēju ierīkošana pirms notekūdeņu novadīšanas centralizētajā sistēmā.

Drukāt E-pasta adrese