SIA "Sanart" veiktie būvdarbi Abula ielā tuvojas noslēgumam

23.12.2019.

Līdz 2019. gada decembrim SIA “Sanart” sekmīgi pabeidzis maģistrālo tīklu izbūvi Valmieras pilsētas un Beverīnas novada Kauguru pagasta teritorijā esošajā Abula ielas rajonā, kur tiek attīstīta industriālā zona un veidoti jauni uzņēmumi. Minētie darbi veikti projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Valmieras aglomerācijā 3.kārta” (Nr.5.3.1.0/16/I/013) ietvaros, kuru realizē SIA “Valmieras ūdens” un kuru līdzfinansē Kohēzijas fonds.

 

          SIA  “Valmieras ūdens” Attīstības daļas vadītājs Nauris Kalniņš:

          “Realizētā būvdarbu līguma ietvaros Abula ielā tika izbūvēts pašteces kanalizācijas maģistrālais tīkls 0,9 kilometru garumā, kā arī ūdensapgādes tīkls ar kopējo apjomu 1,1 kilometrs posmā no Mūrmuižas ielas līdz nekustamajam īpašumam Abula ielai 2, šķērsojot arī Kauguru pagasta “Vilnīši” īpašumu. Plānots, ka 2020. gada pirmā pusgada laikā notiks nepieciešamo pievadu izbūve un pievienošana, lai uzņēmējiem būtu iespēja pievienoties jaunizbūvētajiem maģistrālajiem komunikāciju tīkliem un attīstīt komercdarbību. Vienlaikus tiks samazināts vides piesārņojuma risks.”

SIA  “Sanart” realizēja darbus būvniecības līguma “Kanalizācijas un ūdensapgādes tīklu izbūve Valmieras industriālajā zonā” (Nr.:13-8-1-/2019) ietvaros, savukārt būvuzraudzības pakalpojumu nodrošina SIA “Lakalme”, un projektu līdzfinansē Eiropas Savienības Kohēzijas fonds. Būvdarbu līguma kopējā summa bez pievienotās vērtības nodokļa sastāda 412 676,15 EUR, un projektu līdzfinansē Eiropas Savienības Kohēzijas fonds. Plānots, ka visi būvdarbi tiks pabeigti līdz 2020. gada 23.jūlijam.

LV ID EU logo ansamblis KF RGB

Drukāt E-pasta adrese