Frišfelds: svarīgākais būs siltumapgādes sistēmas pārbūves uzsākšana

SIA “Valmieras ūdens” dalībnieku sapulcē apstiprināts uzņēmuma 2020. gada budžets un investīciju programma atbilstoši spēkā esošajai Attīstības stratēģijai 2013.-2020. gadam. Viens no galvenajiem uzdevumiem būs projekta “Siltumenerģijas pārvades sistēmas pārbūve Valmieras pilsētā” realizācija un saistīto ūdensapgādes un kanalizācijas komunikāciju būvniecība, lai savienotu centralizēto siltumapgādes sistēmu ar jauno šķeldas katlumāju, ko Dakstiņu ielā 1 būvē AS “Valmieras enerģija”. Uzņēmuma kopējais budžets 2020. gadam plānots vairāk nekā 8,6 miljoni eiro.

 

SIA “Valmieras ūdens” valdes priekšsēdētājs Indulis Frišfelds:

“Mūsu virzība paliek nemainīga arī 2020. gadā – turpināt attīstīt SIA “Valmieras ūdens” kā uzticamu partneri Valmieras pilsētas un Burtnieku novada Valmiermuižas iedzīvotājiem, kas ikdienā nodrošina kvalitatīvus, pieejamus un ērtus pakalpojumus. Tāpēc vairāk nekā divus miljonus eiro investēsim tieši tīklu attīstīšanā un paplašināšanā, lai kvalitatīvs dzeramais ūdens un videi draudzīgi novadīti notekūdeņi, kā arī droša centralizētā siltumapgāde cilvēkiem ir ikdiena, nevis greznība.”

Tiks arī turpināta projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Valmieras aglomerācijā 3.kārta”, kuras ietvaros paplašinās notekūdeņu savākšanas sistēmu tajos rajonos, kuros līdz šim nav izbūvēti centralizēti kanalizācijas tīkli, tā nodrošinot iedzīvotājiem kvalitatīvāku dzīves vidi un samazinot vides piesārņojumu. Līdz 2020. gada pavasarim plānots pabeigt arī kanalizācijas un ūdensapgādes tīklu būvniecību Abula ielā, pārņemot no SIA “Lauktehnikas Enerģētiķis” esošos klientus.

“Valmieras ūdens” turpinās apakšzemes komunikāciju tīklu sistēmu attīstīšanu Burtnieku novada Valmiermuižā. Kā viens no galvenajiem objektiem ieplānots centralizētās ūdensapgādes tīklu izbūve pa Vienības ielu līdz Valmieras cietumam, lai minēto objektu varētu pievienot kopējai ūdensapgādes sistēmai. Savukārt jaunu klientu piesaiste ir viens no priekšnosacījumiem, lai, palielinot sniegto pakalpojumu daudzumu, “Valmieras ūdens” spētu saglabāt nemainīgu esošo ūdensapgādes tarifu visiem patērētājiem.

SIA “Valmieras ūdens” ir Valmieras pilsētas un Burtnieku novada pašvaldībām piederoša kapitālsabiedrība, kuras galvenie uzdevumi ir tehnoloģiski efektīvu un kvalitatīvu pilna cikla ūdenssaimniecības pakalpojumu nodrošināšana, ilgtspējīgu ūdenssaimniecības un siltumenerģijas pārvades sistēmu veidošana un pakalpojumu pieejamības palielināšana.

Drukāt E-pasta adrese