Turpinās projekta izstrāde siltumenerģijas pārvades sistēmas pārbūvei Valmieras pilsētā

19.11.2019.

SIA “Valmieras ūdens” turpina būvdarbu iepirkuma dokumentācijas sagatavošanu projekta “Siltumenerģijas pārvades sistēmas pārbūve Valmieras pilsētā” (Nr.4.3.1.0/18/A/019), lai līdz novembra mēneša beigām izsludinātu nolikumu publiskā iepirkuma procedūru. Minētā projekta realizācijas laiks noteikts līdz 2021. gada augustam.

 

Saskaņā ar 23.08.2018 noslēgto līgumu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru (CFLA) SIA “Valmieras ūdens” realizēs projektu “Siltumenerģijas pārvades sistēmas pārbūve Valmieras pilsētā” (Nr.4.3.1.0/18/A/019), kas paredz savienot esošās katlumājas Rīgas ielā 25 siltumtīklus ar jaunbūvējamu katlu māju Dakstiņu ielā 1.

Ar nolūku savienot jaunbūvējamo katlumāju Dakstiņu ielā 1 ar esošās katlumājas Rīgas ielā 25 siltumtīkliem tiks izbūvēti jauni siltumtrases posmi Dakstiņu, Ķieģeļu, Limbažu, Beātes un Dārza ielās, kā arī rekonstruēti esošie siltumtrases posmi Annas, Miera, Kārļa, Garā, Rīgas un Andreja Upīša ielās.

Projekta mērķis ir veicināt energoefektivitāti un atjaunojamo energoresursu izmantošanu centralizētajā siltumapgādē, un būvdarbi tiks veikti, piesaistot Eiropas Savienības struktūrfondu finansējumu.

LV ID EU logo ansamblis KF RGB

Drukāt E-pasta adrese