SIA “Valmieras ūdens” siltumenerģijas lietotājiem no 1. augusta par siltumu būs jāmaksā vēl mazāk

Samazinoties iepirktās siltumenerģijas izmaksām, SIA „Valmieras ūdens” jau otro reizi šovasar ir vērsusies Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā (Regulators), iesniedzot zemākus pašu noteiktos siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus. Salīdzinājumā ar tarifu, kas bija spēkā pagājušajā apkures sezonā, SIA “Valmieras ūdens” gala tarifu lietotājiem samazinājis jau divus mēnešus pēc kārtas, kopsummā samazinot tarifu par aptuveni 6% jeb 3,62 EUR/MWh. Gala tarifs siltumenerģijas lietotājiem no 1. augusta būs 58,06 EUR/MWh.

 

Šā gada otrajā ceturksnī bija novērojama kurināmā (dabasgāzes un šķeldas) cenas samazinājums, kas attiecīgi samazinājis siltumenerģijas ražošanas izmaksas. Tā rezultātā samazinājušās siltumenerģijas iepirkšanas izmaksas un attiecīgi arī gala tarifs lietotājiem.

SIA “Valmieras ūdens” siltumenerģiju iepērk no trim komersantiem, tostarp siltumenerģijas ražotāja AS “Valmieras piens” un AS “Valmieras Enerģija”. AS “Valmieras Enerģija” siltumenerģijas noteiktā tarifa samazinājums stājās spēkā šā gada 1. jūlijā, savukārt AS “Valmieras piens” – 1. augustā.

Ņemot vērā, ka ar Regulatora lēmumu komersantam ir piešķirta atļauja pašam noteikt siltumenerģijas tarifus iepirktās siltumenerģijas cenas izmaiņu gadījumā, AS “Valmieras ūdens” vērsās Regulatorā ar informāciju par izmaiņām iepirktās siltumenerģijas cenā 2019. gada 25. jūnijā.

Regulators, izvērtējot SIA „Valmieras ūdens” iesniegtos noteiktos siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus un to pamatojumu, secināja, ka SIA „Valmieras ūdens” noteiktie siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifi atbilst Metodikai1 un ir pamatoti.

Noteiktais siltumenerģijas gala tarifs sastāv no siltumenerģijas ražošanas tarifa 40,41 EUR/MWh, pārvades un sadales tarifa – 16,38 EUR/MWh, siltumenerģijas tirdzniecības tarifa – 1,27 EUR/MWh.

Ja mainās tarifus ietekmējošie faktori vai SIA „Valmieras ūdens” neievēro normatīvos aktus vai Regulatora lēmumus, Regulators var ierosināt tarifu pārskatīšanu vai atcelt šo lēmumu.

Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodikaSiltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika

Drukāt E-pasta adrese