Siltumtrases izbūves projekta būvuzraudzību veiks SIA "Geo Consultants"

20.05.2019.

SIA “Valmieras ūdens” realizētā projekta “Siltumenerģijas pārvades sistēmas pārbūve Valmieras pilsētā” (Nr.4.3.1.0/18/A/019) būvuzraudzību veiks SIA “Geo Consultants”, kuru piedāvājums tika atzīts par atbilstošāko publiskā iepirkuma procedūras rezultātā. Savukārt iepirkumā par siltumtrases būvniecības veikšanu par atbilstošāko atzīts SIA “Monum” iesniegtais piedāvājums, un tiek gatavota nepieciešamā dokumentācija līguma slēgšanai.

 

Saskaņā ar 23.08.2018 noslēgto līgumu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru (CFLA) SIA “Valmieras ūdens” realizēs projektu “Siltumenerģijas pārvades sistēmas pārbūve Valmieras pilsētā” (Nr.4.3.1.0/18/A/019), kas paredz savienot esošās katlumājas Rīgas ielā 25 siltumtīklus ar projektējamo katlu māju Dakstiņu ielā 1.

Ar nolūku savienot projektējamo katlumāju Dakstiņu ielā 1 ar esošās katlumājas Rīgas ielā 25 siltumtīkliem tiks izbūvēti jauni siltumtrases posmi Dakstiņu, Ķieģeļu, Limbažu, Beātes un Dārza ielās, kā arī rekonstruēti esošie siltumtrases posmi Annas, Miera, Kārļa, Garā, Rīgas un Andreja Upīša ielās. Ņemot vērā to, ka Dakstiņu, Ķieģeļu, Beātes un Dārza ielās pašvaldība ieplānojusi veikt pārbūves darbus, publiskā iepirkuma procedūru par ielu un siltumtrases pārbūves darbiem, kā arī to būvuzraudzību veica Valmieras pilsētas pašvaldība saskaņā ar noslēgto savstarpējo vienošanos ar SIA “Valmieras ūdens”. Savukārt siltumtrases būvniecības autoruzraudzība uzticēta SIA “Strasa konsultanti”.

Projekta mērķis ir veicināt energoefektivitāti un atjaunojamo energoresursu izmantošanu centralizētajā siltumapgādē, un būvdarbi tiks veikti, piesaistot Eiropas Savienības struktūrfondu finansējumu. Projekta kopējās izmaksas ir 1 203 278.66 EUR, un 25.8% no attiecināmajiem izdevumiem plāno segt Eiropas Savienības Kohēzijas fonds, savukārt tā realizācija plānota 24 mēnešu laikā.

 LV ID EU logo ansamblis KF RGB

 

Drukāt E-pasta adrese