Tiks veikta siltumenerģijas pārvades sistēmas pārbūve Valmieras pilsētā

20.11.2018.

Saskaņā ar noslēgto līgumu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru (CFLA) SIA “Valmieras ūdens” realizēs projektu “Siltumenerģijas pārvades sistēmas pārbūve Valmieras pilsētā” (Nr.4.3.1.0/18/A/019), kas paredz savienot esošās katlumājas Rīgas ielā 25 siltumtīklus ar projektējamo katlu māju Dakstiņu ielā 1.

 

 

Projekta mērķis ir veicināt energoefektivitāti un atjaunojamo energoresursu izmantošanu centralizētajā siltumapgādē, un būvdarbi tiks veikti, piesaistot Eiropas Savienības struktūrfondu finansējumu.

Ar nolūku savienot abu katlumāju siltumtrases tiks izbūvēti jauni siltumtrases posmi Ķieģeļu, Limbažu, Beātes un Dārza ielās, kā arī rekonstruēti esošās siltumtrases Annas, Miera, Kārļa, Garā, Rīgas un Andreja Upīša ielās. Projekta kopējās izmaksas ir 1 203 278.66 EUR, un 25.8% no attiecināmajiem izdevumiem plāno segt Eiropas Savienības Kohēzijas fonds.

Šobrīd ir uzsākti paredzētās siltumtrases pārbūves projektēšanas darbi, bet projekta “Siltumenerģijas pārvades sistēmas pārbūve Valmieras pilsētā” realizācija plānota 24 mēnešu laikā.

 

 1

Drukāt E-pasta adrese