Iedzīvotājiem būs plašākas iespējas pievienoties centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem

26.09.2018.

IMG 0675Aizvadītie vasaras mēneši aktīvi izmantoti, lai realizētu projektu par apakšzemes komunikāciju izbūvi Valmieras pilsētā un Valmiermuižas ciemā, Burtnieku novadā. Četros objektos aktīvā būvniecība jau noslēgusies, un līdz ar darba komisijas pozitīvu atzinumu, tiek gatavota dokumentācija ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu nodošanai ekspluatācijā, lai iedzīvotāji varētu pievienot savus īpašumus centralizētajiem tīkliem.

 

SIA “Valmieras ūdens” Attīstības daļas vadītājs Nauris Kalniņš:

“Septembrī piedalījos darba komisijas pārbaudēs četros objektos, lai pārbaudītu būvnieka – SIA “Woltec” – veikto darbu un izvērtētu, vai tas izpildīts saskaņā ar izstrādāto būvprojektu un mūsu kā pasūtītāja prasībām. Vērtējums ir pozitīvs, tāpēc būvuzņēmējs gatavo izpilddokumentāciju un pieprasa institūciju atzinumus, lai jaunizbūvētos komunikāciju tīklus nodotu ekspluatācijā. Iedzīvotāji jau redz, ka uzsākti darbi nākamajos objektos, kurus plānots realizēt vēl šoruden. Tie ir trīs kanalizācijas sūkņu staciju izbūve Semināra un Ūdens ielās, kā arī Ziedu gravā, un ar to darbību saistīto pašteces un spiedvadu kanalizācijas izbūves un testēšanas darbi.”

Projekta ietvaros šovasar izbūvēti pašteces kanalizācijas tīkli 421 metra garumā un ūdensapgādes sistēma 112 metru garumā Jāņa Enkmaņa ielā posmā no Beātes līdz Salacas ielai. Savukārt Beātes ielas posmā no Purva ielas līdz nekustamajam īpašumam Beātes ielai 39c kopumā izbūvēti 125 metri kanalizācijas tīklu, kā arī izveidotas četras jaunas kanalizācijas pievienojuma vietas. Tieši kanalizācijas tīklu paplašināšana veikta arī Burtnieku ielā un perspektīvajā Pļavas ielā, kur kopumā izbūvēti 400 metru cauruļvadu, izveidojot arī sešas jaunas kanalizācijas pievienojumu vietas. Izbūvējot 99 metru garu posmu, arī Jāņparka stacijas iedzīvotāji nodrošināti ar centralizētās kanalizācijas pakalpojumu.

Minētie apakšzemes komunikāciju izbūves darbi realizēti Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Valmieras aglomerācijā, 3.kārta” (Nr.5.3.1.0/16/I/013) ietvaros. Būvdarbu līguma izmaksu kopējā summa bez pievienotās vērtības nodokļa sastāda 639 192.64 EUR, un plānots, ka būvdarbi tiks pabeigti 2019. gada augustā.

 LV ID EU logo ansamblis KF RGB

 

Drukāt E-pasta adrese