Pakāpeniski sākas jaunā apkures sezona

          Latvijā iestājoties rudenim raksturīgiem lietainiem un vēsiem laikapstākļiem, Valmieras pilsētas namos tiek uzsākta jaunā apkures sezona. Kā ierasts ik gadu, izglītības iestādes un pansionāts bija vieni no pirmajiem, no kuriem SIA “Valmieras ūdens” Siltumtīklu daļas speciālisti saņēma pieprasījumu apkures padeves pieslēgšanai, taču šonedēļ līdzīgi lūgumi saņemti no dažādām pašvaldības iestādēm un arī daudzdzīvokļu dzīvojamiem namiem.

         SIA “Valmieras ūdens” Siltumtīklu daļas vadītājs Jevgenijs Tihonovs:

“Vasaras mēnešos esam ieguldījuši lielu darbu siltumapgādes sistēmas sakārtošanā un modernizēšanā, lai bez bažām varam sagaidīt apkures sezonu un nodrošināt iedzīvotāju mājokļos siltumu gada aukstajos mēnešos. Protams, vērienīgākais projekts bija paveiktais Voldemāra Baloža ielā, kur, piesaistot Kohēzijas fonda līdzfinansējumu, tika izbūvēta jauna pazemes siltumtrase 320 metru garumā no rūpnieciski izolētiem tērauda cauruļvadiem. Vēl arī pārbūvēti siltumtrases pievadi dzīvojamiem namiem Diakonāta ielā 1 un 3, Gaujas ielas 2 un Stacijas ielas 39, kā arī veikti vēl citi plānotie darbi, lai sekmīgi sagatavotos jaunajai apkures sezonai.”

Sagaidot jauno apkures sezonu, par pozitīvu tendenci uzskatāma patērētāju parādsaistību samazināšanās par iepriekš saņemtajiem pakalpojumiem. SIA “Valmieras ūdens” Klientu daļas vadītājs Dagnis Muižnieks uzsver iedzīvotāju disciplīnu un atbildību attiecībā uz saistību sakārtošanu:

“Sekmīgi turpinām dialoga veidā ar iedzīvotājiem meklēt un rast risinājumus attiecībā uz rēķinu apmaksu par saņemtajiem pakalpojumiem. Dzīve sniedz dažādas situācijas, kas prasa individuālu pieeju un sarunas, lai panāktu vēlamo rezultātu, un to arī esam darījuši aizvadītajos mēnešos, piestrādājot pie tā, lai jauno apkures sezonu varētu sagaidīt ar maksimāli samazinātiem parādiem par iepriekšējā periodā saņemtiem siltumenerģijas piegādes pakalpojumiem. Esam gandarīti, ka jau vairākus gadus kopējiem spēkiem ciešā sadarbībā ar patērētājiem izdevies vienoties un samazināt parādsaistības par patērēto siltumenerģiju.”

                   Jāatzīmē, ka no šī gada 1. septembra stājies spēkā jauns siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifs, kas saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (Regulatora) padome lēmumu noteikts 62.08 EUR/MWh. Paaugstinājums saistīts ar siltumenerģijas piegādātāju cenas izmaiņām. Kopumā SIA “Valmieras ūdens” iepērk siltumenerģiju no trīs uzņēmumiem – A/S “Valmieras enerģija”, A/S “Valmieras piens” un SIA “ITA”, un nogādā to līdz patērētājiem Valmieras pilsētā un Burtnieku novada Viestura laukumā.

 

Drukāt E-pasta adrese