Sekmīgi pabeigta siltumtrases pārbūve V. Baloža ielā, Valmierā

17.09.2018.

Līdz ar Valmieras pilsētas būvvaldes atzinumu sekmīgi pabeigta siltumtrases pārbūve Voldemāra Baloža ielā posmā no siltumkameras nr. 1. līdz siltumkamerai Nr.2, Valmierā. Darbus veica SIA “Sanart” pēc SIA “Valmieras ūdens” pasūtījuma Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta ietvaros.

 

SIA “Valmieras ūdens” Siltumtīklu daļas vadītājs Jevgenijs Tihonovs:

“Šis bija komplicēts projekts, kas paredzēja siltumtrases pārbūvi garā posmā un kura realizācija bija saistīta ar ilgstošu siltumenerģijas padeves pārtraukumu patērētājiem, starp kuriem bija tāds pilsētas iedzīvotājiem nozīmīgs objekts kā Vidzemes slimnīca. Tāpēc centāmies pēc iespējas operatīvāk plānot veicamos darbus, kā arī aktīvi sekojām to precīzai izpildei saskaņā ar būvdarbu grafiku. Apzināmies, ka mēnesi ilgais siltumenerģijas pārtraukums vasarā sagādāja neērtības iedzīvotājiem, tomēr esam pateicīgi par pacietību un izpratni, ka citādāk minētos būvdarbus nebija iespējams realizēt.”

Projekta “Siltumtrases pārbūve Voldemāra Baloža ielā, Valmierā” (Nr.4.3.1.0/17/A/001) ietvaros veica siltumtrases pārbūvi V. Baloža ielā posmā no siltumkameras Nr.1 līdz siltumkamerai Nr.2. Tika izbūvēta jauna pazemes siltumtrase no rūpnieciski izolētiem tērauda cauruļvadiem ar iebūvētu uzraudzības signalizāciju, kā arī nomainītas vecās caurules 320 metru garumā pret jaunām, rūpnieciski izolētām caurulēm, kas savukārt būtiski samazinās siltumenerģijas zudumus. Jaunizveidotā siltuma sistēma būs drošāka, ar mazāku avārijas risku, kas patērētājiem nozīmē, ka nebūs negaidīti siltuma pārrāvumi, ne siltumenerģijas izmaksu sadārdzināšanās biežu remontdarbu dēļ.

Projekta “Siltumtrases pārbūve Voldemāra Baloža ielā, Valmierā” (Nr.4.3.1.0/17/A/001) līdzfinansē Eiropas Savienības Kohēzijas fonds, un būvdarbu kopējās izmaksas sastāda 124 849,70 eiro bez PVN.

LV ID EU logo ansamblis KF RGB

Drukāt E-pasta adrese