SIA "Valmieras ūdens" siltumenerģijas lietotājiem gala tarifs no 1.septembra būs 62,08 euro/MwH

Līdz ar iepirktās siltumenerģijas izmaksu pieaugumu, SIA „Valmieras ūdens” Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā (Regulatorā) iesniedza pašu noteiktos siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus. Regulators, izvērtējot noteiktos tarifus un to pamatojumu, atzīst, ka tie atbilst Regulatora metodikai. Līdz ar to gala tarifs siltumenerģijas lietotājiem no 2018. gada 1. septembra būs 62,08 euro/MWh, kas ir par 0,6% vairāk, salīdzinājumā ar spēkā esošo gala tarifu.

Noteiktais siltumenerģijas tarifs sastāv no siltumenerģijas ražošanas tarifa 43,86 EUR/MWh, pārvades un sadales tarifa - 16,95 EUR/MWh, un siltumenerģijas tirdzniecības tarifa - 1,27 EUR/MWh.

SIA „Valmieras ūdens” siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu pieaugums saistāms ar iepirktās siltumenerģijas izmaksu pieaugumu. Šobrīd SIA „Valmieras ūdens” norēķiniem par siltumenerģiju piemēro siltumenerģijas gala tarifu 61,68 euro/MWh. 

2017.gada 23. novembrī Regulators nolēma piešķirt atļauju SIA “Valmieras ūdens” pašai noteikt siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus iepirktās siltumenerģijas cenas izmaiņu gadījumā, kas komersantam jānosaka saskaņā ar Regulatora metodiku. Šāds lēmums tika pieņemts, pamatojoties uz dabasgāzes tirgus atvēršanu, kas paredz iepirktās siltumenerģijas cenu izmaiņas. Vienlaikus jāatzīmē, ka  gadījumos, kad samazinās iepirktās siltumenerģijas cena, komersantam ir pienākums noteikt zemāku gala tarifu gala lietotājiem.

Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika

 

Drukāt E-pasta adrese