Veiks siltumtrases pārbūvi V.Baloža ielas posmā, Valmierā

28.02.2018.

SIA “Valmieras ūdens” un “Centrālā finanšu un līgumu aģentūra” (CFLA) noslēgusi līgumu par projekta “Siltumtrases pārbūve Voldemāra Baloža ielā, Valmierā” (Nr.4.3.1.0/17/A001) realizāciju ar mērķi veicināt energoefektivitāti un atjaunojamo energoresursu izmantošanu centralizētajā siltumapgādē. Projekta kopējās izmaksas ir 205 279,65 euro, un 40 procentus no attiecināmajiem izdevumiem plāno segt Kohēzijas fonds.

 Šajā projektā paredzēt izbūvēt jaunu pazemes siltumtrasi no rūpnieciski izolētiem tērauda cauruļvadiem ar iebūvētu uzraudzības signalizāciju. Nomainītās vecās caurules 320 metru garumā pret jaunām, rūpnieciski izolētām caurulēm būtiski samainās siltumenerģijas zudumus, kas savukārt būs ekonomiski izdevīgi gan siltumapgādes uzņēmumam, gan siltumenerģijas patērētājam. Pēc projekta realizācijas būs mazāki siltuma zudumi un ilgtermiņā patērētājiem siltuma izmaksas nesadārdzināsies. Jaunizveidotā siltuma sistēma būs drošāka, ar mazāku avārijas risku, kas patērētājiem nozīmē, ka nebūs negaidīti siltuma pārrāvumi, ne siltumenerģijas izmaksu sadārdzināšanās biežu remontdarbu dēļ.

Siltumtrases pārbūves V.Baloža ielā projektu plānots realizēt 12 mēnešu laikā. Tuvākajā laikā tiks sagatavota nepieciešamā dokumentācija publiskā iepirkuma procedūras izsludināšanai, lai noskaidrotu plānoto būvdarbu veicēju.

 LV ID EU logo ansamblis KF RGB

Drukāt E-pasta adrese