Veic hidrantu pārbaudes un nomaiņu Valmieras pilsētā un Valmiermuižā

 

 SIA “Valmieras ūdens” uzsākusi ugunsdzēsības hidrantu pārbaudes un uzskaites veikšanu, kā to paredz Ministru kabineta noteikumi, kā arī bojāto iekārtu nomaiņu savā apkalpes teritorijā – Valmieras pilsētā un Valmiermuižā, Burtnieku novadā. Šo darbu dēļ iespējama dzeramā ūdens spiediena svārstības un duļķainības palielināšanās, kā arī īslaicīga dzeramā ūdens padeves pārtraukšana remontdarbu laikā.

 

SIA “Valmieras ūdens” Ūdenssaimniecības daļas būvinženieris Lauris Rambols:

 “Iepriekšējos gados mūsu galvenais uzdevums bija nodrošināt ugunsdzēsības hidrantu sekmīgu darbību, taču likumdošana ir mainīta, kas prasa detalizētākas pārbaudes un uzskaiti šīm iekārtām. Tāpēc paplašinājām savu tehnisko nodrošinājumu, lai varētu izpildīt Ministru kabineta izdoto noteikumu prasības, teiksim, iegūstot datus par hidrantā pieejamās ūdens plūsmas caurplūdes ātrumu un spiedienu.”

Ugunsdzēsības hidrantu pārbaudes aktā turpmāk jānorāda tā numuru, tipu un ražību (litri sekundē), ūdens spiedienu ūdensvadā (bāri), ūdensapgādes cauruļvada diametru un ūdensapgādes sistēmas atbilstību tehniskā projekta risinājumiem un būvniecību regulējošo normatīvo aktu prasībām. SIA “Valmieras ūdens” turpmāk arī piedāvā veikt ugunsdzēsības hidrantu pārbaudes citiem uzņēmumiem, sagatavojot normatīviem atbilstošu aktu par iegūtajiem datiem. Papildus informācija par šo pakalpojumu un tā pieteikšana pieejama SIA “Valmieras ūdens” Klientu apkalpošanas daļā Rūpniecības ielā 50, Valmierā (tālr. 64226001; mob. tālr.: 28233110).

 

Drukāt E-pasta adrese