Noslēgti gandrīz 200 pievienojumu līgumi par centralizēto pakalpojumu saņemšanu

01.02.2018.

2017. gadā SIA “Valmieras ūdens” Klientu daļa noslēgusi 118 līgumus par nekustamo īpašumu pievienošanu maģistrālajiem komunikāciju tīkliem – 76 klientus centralizētajam ūdensvadam un 42 kanalizācijas sistēmai. Jāatzīmē, ka patērētāju loks palielinājies arī saistībā ar uzņēmuma darbības paplašināšanu Valmiermuižas, Burtnieku novada, teritorijā, kurā turpmāk 40 nami saņems dzeramo ūdeni no Valmieras un tikpat arī centralizēti novadīs notekūdeņus uz attīrīšanas iekārtām.

 

SIA “Valmieras ūdens” Klientu daļas vadītājs Dagnis Muižnieks:

“Līdz 2017. gada beigām esam pievienojuši ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem 2983 nekustamos īpašumus. Savukārt pērn īpaši uzrunājām to namu īpašniekus, kuru ielās Valmieras pilsētas pašvaldība plānoja seguma atjaunošanas darbus, lai varam paspēt pirms tam veikt pievienojuma vietu izveidi un būvniecību, novēršot iespējamos rakšanas darbus pēc ielas brauktuves virsmas sakārtošanas. Esam gandarīti, ka iedzīvotāji bija atsaucīgi un doto iespēju izmantoja, līdz ar to paaugstinot komfortu savos mājokļos, jo turpmāk varēs centralizēti saņemt kvalitatīvu dzeramo ūdeni un videi draudzīgi novadīt notekūdeņus. Iesākto darbu turpināsim arī šogad, savlaicīgi apsekojot tās ielas, kurās pašvaldība veiks seguma atjaunošanas darbus, un individuāli uzrunājot iedzīvotājus sakārtot pievienojumu jautājumus.”

Pateicoties piesaistītajām investīcijām no Eiropas Savienības struktūrfondiem, pēdējo desmit gadu laikā veikti plaši izbūves un rekonstrukcijas darbi, lai paplašinātu un padarītu pieejamākus centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas tīklus Valmieras pilsētas iedzīvotājiem. Kopumā izbūvētas simtiem pievienošanās vietas centralizētajai sistēmai, un ik gadu apakšzemes komunikācijas tīklu izbūve tiek turpināta, lai sniegtu iedzīvotājiem iespēju uzlabot savas dzīves kvalitāti. Janvārī jau tika noslēgts būvdarbu līgums ar SIA “Woltec” par kanalizācijas un ūdensapgādes tīklu izbūvi Valmieras pilsētā un Valmiermuižas ciemā, Burtnieku novadā, ko realizēs projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Valmieras aglomerācijā 3.kārta” ietvaros. Būvdarbu ietvaros paredzēta pašteces kanalizācijas tīklu izbūve divu kilometru apmērā, kā arī trīs kanalizācijas sūkņu stacijas izbūve un ūdensapgādes tīklu izbūve viena kilometra garumā Valmieras pilsētā un Valmiermuižas ciemā, Burtnieku novadā. Projektu 69,63% apmērā līdzfinansē Eiropas Savienības Kohēzijas fonds. Plānots, ka būvdarbi tiks uzsākti šī gada aprīlī un pabeigti 2019. gada jūlijā.

Pēc ūdenssaimniecības attīstības projektu pabeigšanas Valmieras pilsētā SIA “Valmieras ūdens” nodrošina 99 procentiem mājsaimniecību iespēju pievienoties centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai. Plašāku informāciju par pievienošanos maģistrālajiem tīkliem iespējams saņemt SIA “Valmieras ūdens” Klientu daļā Rūpniecības ielā 50 (tālr. 64226001).

 

Drukāt E-pasta adrese