Uzsākta Iršuparka rajona namu pievienošana “Valmieras ūdens” maģistrālajiem tīkliem

Rožu ielas nami Iršuparka rajonā kļuvuši par pirmajiem, kas pievienoti SIA “Valmieras ūdens” maģistrālajam ūdensvadam pēc veiktajiem apakšzemes komunikāciju tīklu paplašināšanas darbiem Valmieras pagasta teritorijā. Plānots, ka līdz augustam tiks pārslēgti arī pārējie nekustamie īpašumi Iršu parka teritorijā, lai turpmāk SIA “Valmieras ūdens” varētu ikdienā nodrošināt iedzīvotājiem kvalitatīvu dzeramo ūdeni un videi draudzīgi apsaimniekot notekūdeņus.

 

SIA “Valmieras ūdens” Klientu daļas vadītājs Dagnis Muižnieks:

“Pēc veiktajiem tehniskajiem darbiem, kas saistījās ar tīklu savienojumu būvniecību un rekonstrukciju, šobrīd veicam nākamos soļus, lai turpmāk varētu piegādāt dzeramo ūdeni Iršuparka iedzīvotājiem un nogādāt saražotos notekūdeņus uz attīrīšanas iekārtām. Mūsu kontrolieri dodas pie namu īpašniekiem, lai noslēgtu jaunos pakalpojumu līgumu, un aicinām iedzīvotājus izmantot šīs tikšanās reizes, lai mūsu speciālisti atbildētu uz neskaidrajiem jautājumiem par turpmāko pakalpojumu saņemšanas kārtību. Vēl arī paši uzstādām ūdens skaitītājus ar datu attālinātu nolasīšanas funkciju, kas atvieglos iedzīvotājiem ikdienu, jo nevajadzēs ik mēnesi nodot skaitītāja rādījumus rēķina sagatavošanai.”

Nekustamo īpašumu pievadu pārslēgšanas periodā iespējama paaugstināta dzeramā ūdens duļķainība, kā arī spiediena svārstības un īslaicīgi padeves atslēgumi. Šo darbu laikā arī tiks fiksēti un legalizēti tie ūdensvada pievadi, kuri iepriekš nebija reģistrēti. Līdz ar namiem Rožu ielā tiks pieslēgti arī nekustamie īpašumi Vidus, Parka, Zīļu un Ozolu ielās, Iršu alejā, “Indras 1” un “Indras 2”, kā arī PII “Burtiņš”. Jāatzīmē, ka ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifu Valmieras pilsētā nosaka Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK). Šobrīd ūdensapgādes pakalpojuma tarifs noteikts 1,10 EUR/m3, ieskaitot PVN, savukārt kanalizācijai – 1,27 EUR/m3. Papildus informāciju par SIA “Valmieras ūdens” pakalpojumiem un darbībām interesenti var iegūt SIA „Valmieras ūdens” Klientu apkalpošanas daļā Rūpniecības ielā 50 (tālr: 6 4226001, 28233110).

Pērn augustā SIA “Valmieras ūdens” uzsāka būvprojekta “Ūdensvada un kanalizācijas tīkli Raiņa ielā, Valmierā, un Iršuparka alejā un Rožu ielā, Valmiermuižas ciemā” realizāciju. Projekta ietvaros tika izveidots savienojums pilsētas maģistrālajam ūdensvadam ar pagasta teritorijā esošo apakšzemes komunikāciju tīklu, kā arī veikt esošo cauruļvadu rekonstrukciju un pārbūvi. Pēc projekta pabeigšanas SIA “Valmieras ūdens” nodrošinās centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu Iršuparka rajonā, Valmiermuižā.

 

Drukāt E-pasta adrese