Apstiprināts SIA “Valmieras ūdens” 2016.gada pārskats

25.04.2017.

SIA “Valmieras ūdens” dalībnieku sapulcē apstiprināts 2016.gada pārskats, kurā apkopoti uzņēmuma darbības rezultāti minētajā periodā. Uzņēmuma īpašnieki – Valmieras pilsētas un Burtnieku novada pašvaldības – vienojušās par peļņas daļas novirzīšanu “Valmieras ūdens” attīstībai, lai turpinātu darbības zonas paplašināšanu un sniegto pakalpojumu kvalitātes uzlabošanu, savukārt daļa tiks izmaksāta dividendēs uzņēmuma dalībniekiem.

2016.gada periodā SIA “Valmieras ūdens” investīcijas sastādīja 1 127 521 eiro, kas ir viens no lielākajiem apjomiem uzņēmuma vēsturē. Gandrīz pusmiljons eiro ieguldīts maģistrālo komunikāciju tīklu paplašināšanā un rekonstrukcijā, kopumā izbūvējot no jauna vai atjaunojot 1839 metrus ūdensvada, 971 metru kanalizācijas un 250 metrus siltumenerģijas pārvades tīklus. Savukārt specializēto transporta vienību parku papildinājusi jauna hidrodinamiskā mašīna, kas ir “Valmieras ūdens” nozīmīgākā transporta investīcija 2016.gadā.

Lai veicinātu atbildīgu notekūdeņu apsaimniekošanu un nodrošinātu iedzīvotājiem kvalitatīvu un drošu dzeramo ūdeni, SIA “Valmieras ūdens” īpašu uzmanību 2016.gadā pievērsa pievienojumu skaita palielināšanai uzņēmuma maģistrālajiem tīkliem un nosēdbedru apsaimniekošanai, lai veicinātu projekta "Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Valmieras pilsētā II kārta" ietvaros izbūvētajiem komunikāciju tīkliem. Pateicoties individuālam darbam ar klientiem, pērn tika noslēgti 117 līgumi par centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu saņemšanu. Kā sekmīgu novērtēta arī akcija “Uztici savu noslēpumu mums!”, kuras mērķis bija pievērst uzmanību videi draudzīgai notekūdeņu apsaimniekošanai privātmājās, kas izmanto lokālos krājrezervuārus jeb nosēdbedres. Kopumā 2016.gadā tika noslēgti 110 līgumi par asenizācijas pakalpojuma regulāru saņemšanu Valmieras pilsētā, kā arī Burtnieku un Beverīnas novadu teritorijās.

Par galvenajiem uzdevumiem 2017.gadā SIA “Valmieras ūdens” izvirzījusi, saņemot apstiprinājumu no CFLA, uzsākt projekta «Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Valmieras aglomerācijā. III kārta» realizāciju, kā arī sagatavot un iesniegt projekta «Siltumtrases pārbūve Voldemāra Baloža ielā, Valmierā» pieteikumu CFLA. Plānots arī turpināt komunikācijas tīklu atjaunošanu un pārbūvi, lai nodrošinātu kvalitatīvus pakalpojumus patērētājiem. Šogad plānots arī veikt ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu Valmiermuižā pārņemšanu no Burtnieku novada domes un ŪK tīklu Iršu parka rajonā pievienošana uzņēmuma piederošajiem maģistrālajiem tīkliem.

SIA “Valmieras ūdens” ir Valmieras pilsētas un Burtnieku novada pašvaldībām piederoša kapitālsabiedrība, kuras pamatdarbības jomas ir dzeramā ūdens sagatavošana un apgāde, notekūdeņu savākšanas un attīrīšana, kā arī siltumapgādes pakalpojums.

 

 

Drukāt E-pasta adrese