Par patvaļīgiem pieslēgumiem maģistrālajiem komunikāciju tīkliem

06.02.2017.

Ziemas periodā SIA “Valmieras ūdens” darbinieki, veicot plānotos remontdarbus vai novēršot avārijas sekas centrālā ūdensvada un kanalizācijas tīklos Valmieras pilsētā, vairākkārt konstatējuši nesankcionētus pievienojumus maģistrālajiem tīkliem. Tāpēc uzņēmums aicina iedzīvotājus sakārtot līgumsaistības ar SIA “Valmieras ūdens” un noslēgt līgumu par pievienošanos centralizētajām sistēmām, kā to paredz normatīvie akti. Tiem nesankcionēto pieslēgumu īpašniekiem, kuri legalizēs pievadus izdarīs līdz 2017. gada 17. martam, tiks samazināta piemērojamās soda naudas apmērs.

 

SIA “Valmieras ūdens” Klientu daļas vadītājs Dagnis Muižnieks:

“Uzņēmuma valdes apstiprinātie pievienošanās noteikumi ūdensapgādes, kanalizācijas un siltumapgādes centralizētajai sistēmai paredz – ja tiek konstatēts patvaļīgs pieslēgums, mūsu speciālisti par to sagatavo aktu un nama īpašniekam tiek piemērota pievienošanās maksa pieckāršā apmērā. Šādi soda mēri tiek pielāgoti neatkarīgi no tā, cik ilgi pakalpojumi saņemti bez pievienošanās līguma. Prakse rāda, ka šādi precedenti pilsētā ir, tāpēc speram soli pretī no savas puses un garantējam, ka tiem, kuri paši izrādīs labo gribu un nāks pie mums sakārtot līgumsaistības, samazināsim aprēķinās soda naudas apmēru.”

No 2017. gada 1. janvāra maksa par pievienošanos maģistrālajiem tīkliem noteikta 60,50 euro apmērā, ieskaitot PVN par katru pievienošanās vietu. Pēc ūdenssaimniecības attīstības projekta "Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Valmieras pilsētā. II kārta" pabeigšanas Valmieras pilsētā SIA “Valmieras ūdens” nodrošina 99 procentiem mājsaimniecību iespēju pievienoties centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai. Plašāku informāciju par pievienošanos maģistrālajiem tīkliem iespējams saņemt SIA “Valmieras ūdens” Klientu daļā Rūpniecības ielā 50 (tālr. 64226001).

 

 

 

Drukāt E-pasta adrese