Šogad plānota vērienīga komunikāciju tīklu rekonstrukcija un paplašināšana

2017. gadā SIA “Valmieras ūdens” ieplānojis plašus komunikāciju tīklu paplašināšanas un rekonstrukcijas darbus. Kopumā paredzēts pārbūvēt un izbūvēt no jauna vairāk nekā sešu kilometrus ūdensvada, kanalizācijas un siltumapgādes tīklu Valmieras pilsētā un Burtnieku novada Valmiermuižas teritorijā.

 

SIA “Valmieras ūdens” Attīstības daļas vadītājs Nauris Kalniņš:

          “Apjomīgi darbi mums paredzēti ūdensapgādes tīkliem. Pārbūvēsim gandrīz puskilometru garu posmu Voldemāra Baloža ielā, mazākus posmus Jumaras un Jāņa Enkmaņa ielās. Vēl attīstīsim jaunus ūdensapgādes tīklus Dakstiņu, Ķieģeļu un Purva ielās. Tāpat arī turpināsim paplašināšanos Valmiermuižas teritorijā, kur jaunus ūdensvada posmus izbūvēsim Iršuparka alejā, Rožu un Melderu ielās, tāpat arī detālplānojuma „Trijstūris” teritorijā un Burtnieku ielā. Daļu no minētajiem darbiem veiksim pašu spēkiem, bet pārējo nodrošināsim, piesaistot ārpakalpojumus iepirkuma procedūras ceļā.”

Vairāku ielu posmos kopā ar ūdensvada rekonstrukcijas un paplašināšanas darbiem ieplānota arī kanalizācijas tīklu pārbūve gandrīz 700 metru garumā. Savukārt Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Valmieras aglomerācijā 3.kārta” apstiprināšanas gadījumā jaunu kanalizācijas tīklu izbūve (2km) paredzēta Valmieras pilsētas, kā arī Burtnieku novada Valmiermuižas ciema teritorijās, kur līdz šim centralizēti kanalizācijas pakalpojumu nav bijuši pieejami. Būvdarbi paredzēti Jāņa Enkmaņa, Beātes, Jāņparka, Burtnieku, Semināra, Ūdens ielās un Ziedu gravā Valmierā, kā arī Valmieras pagasta Tālivalža un Burtnieku ielās.

Savukārt siltumtrases pārbūve 320 metru garumā paredzēta Voldemāra Baloža ielā, bet jauni tīkli tiks izbūvēti Mālu un Ķieģeļu ielās, kur paredzēta jauno daudzstāvu māju būvniecība. Vēl Vecpuišu parka teritorijā ieplānota divu siltumtrašu apkalpošanas kameru un tīklu pārbūve.

Detalizētu informāciju par plānotajiem tīklu rekonstrukcijas un paplašināšanas darbiem iespējams iegūt SIA “Valmieras ūdens” interneta vietnē www.valmierasudens.lv sadaļā “Klientiem”.

 

Drukāt E-pasta adrese