Saņemtas pirmās sūdzības par ūdensvada un kanalizācijas pievadu sasalumu

Iestājoties ziemai raksturīgiem laikapstākļiem, SIA “Valmieras ūdens” speciālisti vairākos nekustamajos īpašumos snieguši palīdzību gadījumos, kad fiksēta ūdensvada un kanalizācijas pievadu aizsalšana. Lai izvairītos no līdzīgām situācijām, iedzīvotāji aicināti laicīgi apsekot savu nekustamo īpašumu komunikāciju tīklus un novērst iespējamos faktorus, kas veicinātu cauruļvadu aizsalšanas draudus.

 

SIA “Valmieras ūdens” Ūdenssaimniecības daļas vadītājs Viesturs Šķilteris:

“Šajā ziemā konstatētie cauruļvadu aizsalšanas gadījumi nav daudz, bet arī no šiem varēja izvairīties, lai laicīgi būtu novērsti trūkumi, kas veicina pievadu aizsalšanu. Lielākie draudi šobrīd pastāv pagrabstāvos izvietotajiem iekšējiem ūdensvada pievadiem, jo šajās telpās ir zemāka un visbiežāk arī mainīga gaisa temperatūra, bet cauruļvadiem ir vājāka vai bojāta siltumizolācija.”

Kvalitatīva siltumizolācija ir vienīgais veids, kā aukstajos mēnešos izvairīties no komunikāciju tīklu aizsalšanas, un nemainīgas temperatūras uzturēšana telpās bez straujas tās pazemināšanās. Daudzdzīvokļu ēkās papildus uzmanība jāpievērš, lai arī koplietošanas telpās gaisa temperatūra būtu nemainīga, turot aizvērtas ārdurvis un apsildot telpas.

Lai izvairītos no komunikāciju tīklu aizsalšanas, SIA „Valmieras ūdens” aicina namu īpašniekus, apsaimniekotājus, māju pārvaldniekus vēlreiz apsekot namu pagrabos esošo komunikāciju stāvokli un, ja nepieciešams, veikt siltumizolācijas darbus. Tāpat jāņem vērā, ka komunikāciju aizsalšanas risks ir augstāks vecākos namos, kur komunikāciju tīkls nolietotāks.

Ūdens padeves spiediena samazināšanās un duļķainības parādīšanās ūdenī ir pirmās pazīmes, kas liecina par to, ka, iespējams, sākusies ūdensvada aizsalšanas process. SIA “Valmieras ūdens” speciālisti nepieciešamības gadījumā nodrošina komunikāciju tīklu atkausēšanu un iesaka vērsties pēc palīdzības savlaicīgi, kad bojājumu sistēmai vieglāk novērst un ar mazākām sekām. Konsultācijas par labāko risinājumu konkrētā situācijā iespējams saņemt SIA “Valmieras ūdens” Klientu apkalpošanas daļā Rūpniecības ielā 50 vai zvanot pa tālruni 64226001 vai 28233110, savukārt avāriju vai bojājumu gadījumā ārpus darba laika aicinām zvanīt 29353227 vai 26458278.

 

Drukāt E-pasta adrese