Iesniegts projekta pieteikums par ūdenssaimniecības attīstības turpināšanu

SIA “Valmieras ūdens” izstrādājis projekta pieteikumu “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Valmieras aglomerācijā 3.kārta”, lai piesaistītu līdzfinansējumu no Eiropas Savienības Kohēzijas fonda. Tā mērķis ir attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanās iespējas, un plānots, ka pēc projekta realizācijas iespēja pieslēgties centralizētajai kanalizācijas sistēmai būs nodrošināta 99 procentiem Valmieras pilsētas aglomerācijā mītošajiem iedzīvotājiem.

Jaunu kanalizācijas tīklu izbūve paredzēta Valmieras pilsētas, kā arī Burtnieku novada Valmiermuižas ciema teritorijās, kur līdz šim centralizēti kanalizācijas pakalpojumu nav bijuši pieejami. Būvdarbi paredzēti J. Enkmaņa, Dāliju, Salacas, Beātes, Jāņparka, Burtnieku, Semināra, Ūdens, Ziedu, kā arī Tālivalža ielu posmos.

Projekta ietvaros plānots izbūvēt 2,85 kilometrus jaunus kanalizācijas tīklus, kā arī rekonstruēt 0,28 kilometrus jau esošās apakšzemes komunikācijas. Pēc būvdarbu pabeigšanas papildus tiks nodrošināta iespēja kanalizācijas sistēmai pievienoties vēl aptuveni 439 iedzīvotājiem.

Projekts veidots kā turpinājums jau diviem realizētajiem cikliem – “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Valmieras pilsētā 1. un 2.kārta”, un pieprasījuma apstiprināšanas gadījumā plānota tā īstenošana laika periodā līdz 2020. gada 31. decembrim par kopējām izmaksām 874 497,23 euro, ieskaitot PVN.

 

 

Drukāt E-pasta adrese