Pabeigta maģistrālo tīklu savienojuma izveide starp Valmieras pilsētu un Valmiermuižu

Viens no SIA “Valmieras ūdens” vērienīgākajiem šosezon veiktajiem būvprojektiem bija “Ūdensvada un kanalizācijas tīkli Raiņa ielā, Valmierā, un Iršuparka alejā un Rožu ielā, Valmiermuižas ciemā” realizācija. Projekta mērķis bija izveidot savienojumu pilsētas maģistrālajam ūdensvadam ar pagasta teritorijā esošo apakšzemes komunikāciju tīklu, kā arī veikt esošo cauruļvadu rekonstrukciju un pārbūvi. Novembrī saņemts apstiprinājums no abu iesaistīto pašvaldību būvvaldēm par sekmīgi realizēto darbu, ar ko arī SIA “Valmieras ūdens” noslēdz 2016. gada būvniecības sezonu.

 

SIA “Valmieras ūdens” Attīstības nodaļas vadītājs Nauris Kalniņš:

“Šī bija pirmā reize, kad pēc jaunā Būvniecības likuma regulējuma realizējām būvprojektu divās atsevišķās administratīvajās teritorijā, un tas sekmīgi izdevās, pateicoties veiksmīgai sadarbībai gan ar Valmieras pilsētas, gan Burtnieku novada pašvaldībām. 2016. gadā īstenojām projekta 1.kārtu, kad veicām ūdensvada un kanalizācijas tīklu pārbūvi Raiņa ielā no Raiņa ielas 14 līdz A3 šosejai. Tāpat arī paplašinājām ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūvi Valmiermuižā, bet A3 šosejas “Inčukalns – Valmiera – Igaunijas robeža (Valka)” šķērsojumu izveidojām ar beztranšejas komunikāciju izbūves metodi, netraucējot transporta plūsmu. Būvdarbus līgumā noteiktos termiņos veica SIA “Binders” un SIA “BT Būve”.

Būvprojekts tiks turpināts 2017. gadā, un pēc tā pabeigšanas SIA “Valmieras ūdens” varēs nodrošināt kvalitatīvākus un lētākus centralizētas ūdensapgādes pakalpojumus Iršuparka rajonā (Rožu, Vidus, Vidzemes, Ozolu, Parka, Rožu ielās un Iršuparka alejā) Valmiermuižā.

Savukārt SIA “Valmieras ūdens” aizvadītajā būvniecības sezonā pašu spēkiem izbūvējuši 1750 metru ūdensvada un 812 metrus kanalizācijas tīklu, turklāt līdz 2016. gada beigām plānots vēl izmantot labvēlīgos laikapstākļus un rekonstruēt atsevišķus apakšzemes komunikāciju posmus Valmieras pilsētā vairāk nekā 100 metru garumā.

 

Drukāt E-pasta adrese