Tuvojas noslēgumam SIA “Valmieras ūdens” 2016.gada būvniecības sezona

Šonedēļ SIA “Valmieras ūdens” uzsāks ūdensvada un kanalizācijas tīklu rekonstrukcijas darbus Upes ielā, un šis būs pēdējais lielais objekts 2016.gada būvniecības sezonā. Aizvadīto piecu mēnešu laikā kopumā ir izbūvēti un atjaunoti vairāk nekā divi kilometri apakšzemes komunikāciju Valmieras pilsētā un Burtnieku novada Valmieras pagasta teritorijā.

 SIA “Valmieras ūdens” Ūdenssaimniecības daļas vadītājs Viesturs Šķilteris:

“Upes ielā izbūvēsim jaunu ūdensvadu un kanalizācijas tīklu, kas būs pirmais solis, lai sakārtotu Vienības laukuma teritoriju. Nākamgad pašvaldība plāno veikt labiekārtošanas darbus, tāpēc svarīgi, lai apakšzemes komunikācijas savlaicīgi tiktu saliktas un vēlāk varētu veikt bruģēšanas, kā arī citus ieplānotos darbus. Paredzams, ka ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūvi pabeigsim mēneša laikā.”

Šajā būvniecības sezonā visplašākie ūdensvada un kanalizācijas izbūves un rekonstrukcijas darbi veikti Dakstiņu un Rūjienas ielās. Turklāt kopumā izbūvēts un atjaunots lielāks apjoms komunikāciju tīklu, nekā sākotnēji plānots, kas saistīts ar izmaiņām būvniecības norises plānos pilsētā. Tāpat arī veikti pasākumi pilsētas lietus kanalizācijas sistēmas sakārtošanā – pārbūve veikta Rīgas ielā 18, PII “Krācītes” un rekonstruēta izlaide pie Vidzemes augstskolas.

Vēl noslēgumam tuvojas kanalizācijas tīkla izbūve Viesturciemā – Tālivalža un Kokneša ielās, un minētais objekts tiks pabeigts un nodots ekspluatācijā šī gada rudenī. Savukārt darbi Valmieras pilsētas pašvaldības būvobjektos G.Apiņa ielā, Cempu ielā un Andreja Upīša ielā turpināsies arī 2017.gadā. Tāpat arī tiks turpināts šosezon uzsāktais SIA “Valmieras ūdens” būvprojekta “Ūdensvada un kanalizācijas tīkli Raiņa ielā, Valmierā, un Iršuparka alejā un Rožu ielā, Valmiermuižas ciemā” realizāciju. Projekta mērķis ir savienot pilsētas maģistrālo ūdensvadu ar pagasta teritorijā esošo apakšzemes komunikāciju tīklu, kā arī veikt esošo cauruļvadu rekonstrukciju un pārbūvi. Pievads izveidots pa Raiņa ielu, savienojot to ar komunikācijām Iršu parka alejā, turpinot pa Rožu, Ozolu, Parka, Vidus un Vidzemes ielām. Klientu pieslēgšanas SIA “Valmieras ūdens” komunikācijām plānota 2017.gada otrajā pusē.

 

 

Drukāt E-pasta adrese