AVĀRIJAS GADĪJUMOS
AVĀRIJAS GADĪJUMOS
Darba dienās no plkst.8:00 līdz 17:00
KLIENTU DAĻAI (tālr.64226001, mob.tālr.28233110; klienti@valmierasudens.lv)
Ārpus darba laika dežurantiem (29353227, 26458278)
NODOT SKAITĪTĀJUS

NODOT SKAITĪTĀJUS

Skaitītāju rādījumu nodošanas periods - no 27. līdz 3. datumam
login icon
AVĀRIJAS GADĪJUMOS
AVĀRIJAS GADĪJUMOS
Darba dienās no plkst.8:00 līdz 17:00
KLIENTU DAĻAI (tālr.64226001, mob.tālr.28233110; klienti@valmierasudens.lv)
Ārpus darba laika dežurantiem (29353227, 26458278)
NODOT SKAITĪTĀJUS

NODOT SKAITĪTĀJUS

Skaitītāju rādījumu nodošanas periods - no 27. līdz 3. datumam

login icon
Image
Image
Image

SIA Valmieras ūdens

SIA "Valmieras ūdens"
Rūpniecības iela 50, Valmiera, Valmieras novads,
LV-4201, Latvija
Reģ.Nr.44103033608
PVN Reģ.Nr.: LV 44103033608

Rekvizīti

AS SEB banka 
Konts: LV04UNLA0050005417162
AS Swedbank
Konts: LV28HABA0551009328779
Luminor Bank AS Latvijas filiāle
Konts: LV32RIKO0002013030635
AS Citadele
Konts: LV17PARX0012484090001

Valmieras novads

IMAGE006